Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.06.2008 13:11 - Облекчения при регистрацията на стратиращи предприемачи, минаха през правната комисия на Народното събрание на 05 май 2008 г.
Автор: teodordetchev Категория: Други   
Прочетен: 2959 Коментари: 2 Гласове:
0
Както вероятно е известно на повечето от хората, интересуващи се от проблемите на предприемачеството в България, народният представител Мартин Димитров и група народни представители, внесоха проект за изменение и допълнение на Търговския закон. Основното искане в направеното предложение се свеждаше до десеткратното намаляване на изискуемия капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност и на акционерно дружество.

            ССИ подкрепи по принцип предложението на народния представител Мартин Димитров, защото то обслужва най-вече начинаещите предприемачи – стартиращите фирми. ССИ фокусира вниманието си преди всичко върху въпроса за капитала на дружествата с ограничена отговорност – ООД, които са от особено значение при стартирането на малки, иновационни фирми, създадени в опит да се “извади” на пазара нова технология, нов продукт или нова услуга.

При самата дискусия в Правната комисия имах възможността да отговоря на поставяния неколкократно риторичен въпрос – “Какво толкова означават 5000 за стартирането на едно ООД ?”. Пет хиляди лева са горе – долу 11 средни месечни заплати в България, както и месечният оборот на една значителна част от малките и микро- фирмите в България. Продължава да прави дразнещо впечатление, презрителното отношение на някои общественици, журналисти и иизобщо публични лица към малките и микро- фирмите. За тях, сериозен е само този бизнес, който е започнат от хора, които не си знаят парите. Действително, големите компании са по-добри рекламодатели, дават и по-хубави коктейли, така че си струва да “им се прави вятър”, но ССИ е работодателска организация, защитаваща интересите точно на малките, средните и микро- предприятията, така че нашата работа е да подкрепяме всяко разумно законодателно предложение, което е в техен интерес.

Крайно учудващ беше фактът, че от шестте представителни работодателски организации в България, само ССИ се ангажира с подкрепа за тази не чак толкова драматична крачка напред, улесняваща регистрирането на стартиращи фирми. Е, за Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и за Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), където членуват изключително големи компании и холдингови структури, подобна дискусия наистина не представлява особен интерес, но останалите колеги постоянно афишират броя на малките и средни предприятия, членуващи при тях. Разбира се, представителите на ССИ също пропускат понякога важни мероприятия, затова да не бъдем чак толкова критични. Но все пак, можеше поне по едно писмено становище да се изпрати ...

Дискусията в Правната комисия би могла да бъде оценена доста високо, като се има пред вид, че народните представители защитаваха общо взето принципни позиции, а не даваха много воля на личните си и междупартийните си отношения. Жалко, че данъкоплатците не могат да наблюдават пряко поне някои от заседанията на комисиите в Парламента, тогава може би щяха да имат малко по-положително отношение към депутатите и към представителната демокрация въобще.

В крайна сметка беше възприето компромисно решение, предложено от Мартин Димитров и доста близко до гледището на ССИ - да се внасят 35% от въпросните 5000 лева капитал за ООД, а не 70%, както беше досега. Това ще намали наполовина парите, които трябва да се внесат банка за създаване на ООД, от 3500 лева на 1750 лева. Последното съвсем не е без значение за започващите предприемачи. Предложението на ССИ беше регистрацията да се извършва изобщо без да се внася капиталът на дружеството, като се даде достатъчно дълъг срок това. Тази позиция натежа в посока на описаното по-горе компромисно решение и ние би трябвало да сме доволни от досегашния развой на събитията.

Дано и в пленарна зала, народните представители се държат така отговорно, както в комисиите. (Имаме пред вид разбира се, конкретния повод ...).

 

 

Ето как самият Мартин Димитров е отразил дискусията в правната комисия в блога си:

 

http://www.martindimitrov.com/?p=337

 

Вчера Правната комисия към парламента разгледа предложението за намаляване на минималния капитал за създаване на ООД. Както очаквах юристите бяха негативно настроени, повтаряйки упорито аргументите, че тези разпоредби били отдавна и, че минималният капитал бил гаранция за кредиторите.

Проф. Герджиков заяви, че бил привърженик на континенталната правна система, а моите предложения, според него, имали англо-саксонски характер. Веднага попитах защо тогава типично континентална страна като Франция няма изискване за минимален капитал за регистрация на ООД. Елеонора Николова от ЕНП и Хитова от БСП се обявиха против, защото били загрижени за между фирмената задлъжнялост.

Прави чест на Димитър Абаджиев и Филип Димитров, че реагираха веднага и обясниха, че минималният капитал се изтегля веднага след регистрацията на фирмата и не може да бъде гаранция за нищо. В крайна сметка, с много зор, все пак комисията подкрепи част от моето предложение - да се внасят 35% от въпросните 5000 лева, а не 70%, както беше досега. Това ще намали наполовина парите, които трябва да се внесат банка за създаване на ООД, от 3500 лева на 1750 лева. Битката ще продължи в парламентарната зала.

Ето и “за архив” – пълният текст на становището на Съюза за стопанска инициатива (ССИ), внесено на заседанието на правната комисия и по мое мнение – изиграло известна роля за благоприятния изход на дискусията:

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Имаме честта да вземем още веднъж становище по повод обсъждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 754-01-147/7.11.07 г., внесен от г-н Мартин Димитров и група народни представители.

Ние вече подкрепихме публично философията на направените предложения от народния представител Мартин Димитров. Следим и възникналата дискусия след приемането на първо четене на предложения законопроект.

Бихме искали да подчертаем, че се отнасяме с уважение към загрижеността на някои народни представители за гарантирането на интересите на кредиторите, свързано с размера на капитала на дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества.

Тук ще вземем отношение специално по въпроса за размера на капитала на дружествата с ограничена отговорност, тъй като от наша гледна точка те имат ключово значение при започването на нови бизнес инициативи.

Когато един начинаещ (стартиращ) предприемач с ограничени финансови ресурси, реши образно казано да регистрира бизнеса си по Търговския закон, той е изправен пред избора между регистрирането като едноличен търговец (респективно – събирателно дружество) или като еднолично дружество с ограничена отговорност (респективно – като дружество с ограничена отговороност).

В случая на регистрацията като едноличен търговец, от предприемача действително не се изисква внасянето на уставен капитал, но не трябва да се забравя, че едноличният търговец е неограничено отговорен. Последното прави нецелесъобразно, започването на някаква по-рискова дейност, (свързана примерно с внедряването на някаква технологична иновация, ново изделие, продукт или услуга) да стане под формата на едноличен търговец, както и на събирателно дружество.

Въпросът за улесняването на започването на бизнес, за съжаление не е само правен, той е и въпрос на политика. В страните, където сме свидетели на най-бурно развитие на малките иновационни компании, (в случая Съединените американски щати са най- добрия пример), се приема, че всички политики, насочени към насърчаването на малкия бизнес трябва да включват мерки за осигуряване на две възможности:

- за бърза и лесна регистрация;

- за бърза и лесна ликвидация.

Вижда се, че и в двата случая, стремежът е да се пести време на предприемчивия човек, както и да му се даде възможност да стартира незабавно с възникването на евентуално перспективната бизнес идея. Намаляването на началния капитал несъмнено би било мярка в посока на значителното улесняване на стартирането на бизнес инициативи.

Излишно е да се обяснява, че стартиращата малка или микро- фирма не разполага с никакви “излишни” средства. И сега, практиката е внесените като начален уставен капитал средства да се вкарват в оборот, незабавно след регистрацията на дружеството. По тази причина, Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) потвърждава подкрепата си за законопроекта на г-н Мартин Димитров и група народни представители за изменение на Търговския закон.

Тук бихме искали да подчертаем, че е крайно време предприемаческата култура в България да се издигне поне на равнище, на което размерът на внесения капитал да има значение за репутацията на съответната компания, като предприемачите да се стремят доброволно да увеличават капитала си, за да изглеждат сериозно в очите на партньорите и кредиторите си. В момента сме свидетели на абсолютна “трафаретност” при създаването на дружествата с ограничена отговорност – те се регистрират с предвидения в закона капитал от 5 000 лева и след това никой не се интересува от значението на сигналите, които биха били излъчени към бизнес средата с увеличаването на капитала на дружеството.

Намаляването на изискуемия капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност, би било сигнал за много по-диференциран подход и от страна на бизнес партньорите и от страна на кредиторите към тези икономически и правни субекти.

От друга страна, взимайки акт от основателното безпокойство на някои народни представители за гарантиране на интересите на кредиторите, ние си позволяваме да предложим вариант, който евентуално би могъл да съчетае до някаква степен и двете гледни точки. Би могло да се приеме, при регистрацията на дружествата с ограничена отговорност да не се изисква внасянето на първаначален уставен капитал, а да се посочи срок за внасянето му. При такъв подход и при достатъчно дълъг срок, би могло размерът на изискуемия капитал да бъда запазен дори и на сегашния размер, но пак да се създаде съществено улеснение за стартиращото малко или микро- предприятие.

Подобно решение също би било акт на добронамереност към стартиращите малки предприемачи. До този момент, институциите в страната ни постоянно декларират своята загриженост към малките предприятия, цитира се европейският принцип – “Мисли първо за малките”, но едновременно с това преобладаващото отношение към тях е откровено презрително и пренебрежително. Достатъчно е да си спомним всички усилия, положени за да бъдат изключени малките и микро- предприятията от Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

Затова в публичното пространство би прозвучала много добре една мярка, създаваща видимо улеснение за стартиращите предприемачи, при която не се поставят под въпрос нитересите на кредиторите. Съюзът да стопанска инициатива (ССИ) с радост би подкрепил публично подобно решение, което да бъде предложено при гласуването на второ четене на законопроекта.

Като се надяваме на по-нататъшно ползотворно сътрудничество, позволете още веднъж да изразим своите най-отлични към Вас почитания.

 

С уважение:

 

Д-р Теодор Дечев

 

Заместник председател на

УС на ССИ

 

Председател на Съвета на

браншовите организации

при ССИ
Гласувай:
0
01. esen - Тази тема ми е особено интересна, ...
06.06.2008 21:05
Тази тема ми е особено интересна, тъй като в момента стартирам. Благодаря ти!
цитирай
2. gold - мисля , че цялостната процедура
17.06.2008 18:51
по регистрация на фирма е доста тромава.
А относно началния капитал - абсолютно вярно е че след излизането на решението на съда , той просто се изтегля от банката
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: teodordetchev
Категория: Други
Прочетен: 3904937
Постинги: 416
Коментари: 2655
Гласове: 34314
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол
1. Приканвам Ви, да посетите Мечата гора, сътворена от съпругата ми:
2. "Най-доброто" от политологическите публикации в блога.
3. Един млад политолог - блогът на Тодор Райков
4. Блогът на Радослав Пашов в БЛОГ.бг
5. Нов икономически блог на проф. д-р Румен Младенов Георгиев
6. Блогът на асистента за икономиката, такава каквато е.
7. Блог за пътища, улици и транспортно планиране.
8. Блогът на Мерита.
9. Мартин Димитров
10. Блогът на Теодор Иванов - Кобата
11. Блогът на Мариан с историко - политическа насоченост
12. Блогът на karavelov.
13. Кой призна и кой не призна Косово - цялата сага, ден след ден ...
14. Блогът на Никола Дръндев - Подло пионерче
15. МамкаМу - богът на Юрий Александров
16. Блогът на Евгения Тодорова
17. Бизнесът, правата на човека и корпоративната социална отговорност между доброволността и регулациите
18. Интервю за враждебността между "системните" партии, за ерозията на политическата система, за социалдемокрацията и за други неща
19. Изтегли си книгата "Гъвкави форми на работа и (пост)индустриални отношения в страните от Централна и Източна Европа"
20. Изтегли си книгата "Социалният диалог в частния охранителен сектор"
21. Изтегли си сборника: „България на прага на ЕС: тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения. Сравнителни модели и анализ“.
22. Изтегли си книгата "Иновации в колективното договаряне" с автори: Теодор Дечев, Боряна Стойчева и Веселин Илков
23. Изтегли си книгата "Взаимодействие между институциите и индустриални отношения" с автор Теодор Дечев