ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
17.06.2008 08:02 - »рланди€: ¬место евробюрокраци€та, пострада демократизаци€та на ≈—.
јвтор: teodordetchev  атегори€: ƒруги   
ѕрочетен: 43252  оментари: 86 √ласове:
1


ѕостингът е бил сред най-попул€рни в категори€ в Blog.bg ѕостингът е бил сред най-попул€рни в Blog.bg

»–ЋјЌƒ»я: ¬ћ≈—“ќ ≈¬–ќЅё–ќ –ј÷»я“ј, ѕќ—“–јƒј ƒ≈ћќ –ј“»«ј÷»я“ј Ќј ≈—

“еодор ƒечев*

„ƒали се зора зазори или се две нощи смесиха ?”

’ристо Ѕотев, „ѕолитическа зима”.

ќтрицателни€т отговор, даден от целокупни€ ирландски народ на въпроса за ратификаци€та на ƒоговора от Ћисабон, н€как си по естествен начин ме връща към въпроса, зададен от Ѕотев в гениални€ му фейлетон „ѕолитическа зима”. „ƒали се зора зазори или се две нощи смесиха ?”. ”дарът, нанесен от референдума на „«елени€ остров” по очакваното задълбочаване на европейската интеграци€, за н€кои хора може и да е равносилен на изгр€ването на зората на свободата, но от чисто рационална гледна точка, може да се сравни със смесването на поне две нощи, ако не и на повече ...

»рландското „не” на договора от Ћисабон, предизвика неописуема радост в душите на евроскептиците и дълбоко объркване у привържениците на засилването на европейската интеграци€. –адостта на евроскептиците би могла да предизвика и тъга и усмивка – точно в Ћисабонски€ договор за първи път е предвидена ... възможността за напускане на —ъюза. «а първи път в истори€та на ≈—, договор подписан от страните - членки изрично посочва възможността държава-членка да го напусне. “ова не попречи на противниците на европейската интеграци€ в »рланди€ да гласуват против Ћисабонски€ договор, а тези извън не€ - да се захласват от радост. ¬секи човек, запазил малко здрав разум би се запитал, дали н€ма нещо напълно ирационално в това поведение ?

ѕо сво€та абсурдност, радостта на ирландските евроскептици може да се сравни с радостта на крайната левица и на анархосиндикалистите във ‘ранци€ (имам пред вид точно анархосиндикалистите, а не всички френски синдикати), след отрицателни€ вот на френски€ референдум за европейската конституци€. ¬ нощта на „конституционната катастрофа”, вс€какви френски общественици, интелектуалци, политолози, социолози и лидери на радикално настроени синдикати се заливаха от въодушевление, че са пресекли път€ на една  онституци€, ко€то щ€ла да „американизира” ≈вропейски€ съюз.

ƒруги интелектуални водачи на победителите във френски€ референдум, които не можеха да стигнат до там, за да твърд€т, че са пресекли на „американизаци€та на ≈вропа”, с назидателен тон об€сн€ваха, че отрицателни€т вот е резултат от „либертариански€” и „антисоциален” характер на  онституци€та.

ќбщото между повечето от най-гласовитите проповедници на отрицателни€ вот във ‘ранци€ се състоеше в това, че не б€ха чели конституционни€ проект. Ќа т€х не им беше и нужно да са си правили подобен труд. «а лидерите на застъпниците на гласуването с „Ќ≈”, беше важно да се провали проектът на про-европейските политически елити, на „политически€ истаблишмънт”, на „глобалистите”. “е можеха да отричат европейската конституци€ с каквито поискат аргументи, защото гол€ма част от гласувалите на референдума също се б€ха информирали за съдържанието на съдбоносни€ документ от дебатите в различните „ток шоу” предавани€ по електронните медии.

¬акханали€та от възторзи по повод провал€нето на „американската”, „либертарианска” и „антисоциална”  онституци€, секна едва след като се намериха достатъчно сериозни, социално ориентирани автори, които от страниците на радикално леви€ „Ћьо ћонд ƒипломатик” об€сниха пълнат несъсто€телност на подобни етикети.

ќтрицателни€т вот на френски€ референдум беше триумф на политическата маргинали€, ко€то усп€ да срути общата кампани€ за положителен вот, ко€то беше подкрепена едновременно от леви€ и десни€ политически център, както и от движението на работодателите (ћ≈ƒ≈‘).  ампани€та срещу ратификаци€та на  онституци€та във ‘ранци€ се базираше на фалшиви аргументи и сама по себе си беше ирационална. ”сили€та на създадени€ специално за изработването на конституционни€ текст  онвент, да заложи в основата на зоконодателството на ≈— иде€та за „—оциална ≈вропа”, стана жертва на при€телски€ огън точно на развилн€лата се френска крайна левица (троцкисти, анархо-синдикалисти, анти- и алтер- глобалисти), прегърнала се за целта с ... Ќационални€ фронт на ∆ан ћари льо ѕен.

явно и крайно левите и крайно десните, изпитваха садистичното удоволствие, че са провалили и опозорили личните усили€ на един бивш френски президент, еврооптимист и либерал – ¬алери ∆искар д≈стен, председател€т на конституционни€  онвент. — това политическо упражнение, екстремистката политическа маргинали€ във ‘ранци€, поне за известно време отне палмата на първенството от наши€ шоп, който искал не на него да му е добре, а на ¬уте да му е зле ... ћоже би, ако ¬алери ∆искар д≈стен не беше председател на конституционни€  онвент, неговите сънародници от двата крайни фланга на политическата скала, н€маше да бъдат толкова мотивиране и настървени.

Ќа подобен синдром сме свидетели и при сегашни€ ирландски референдум. јко френските гласуващи с „не” се самозаблуждаваха, че гласуват срещу един „антисоциален проект”, ирландските противници на Ћисабонски€ договор см€таха, че са се противопоставили ефективно на брюкселската бюрокраци€.

"≈вропа тр€бва да чуе гласа на народа", беше протръбил пред „јсошиейтед прес” ирландски€т предприемач и лидер на групировката "Ћибертас" - ƒиклан √анли. “ой проведе много активна кампани€ против ƒоговора от Ћисабон, твърдейки че това е едва ли не библи€та на най-злокачествената част от европейската бюрокраци€. «а да „срине” ƒоговора от Ћисабон, √анли демонизира със сърце и душа ”бюрократите в Ѕрюксел", за които той използува баналното, но ефикасно клише, че са „много далеч от безпокойствата на обикновените граждани”.

» за √анли и за последователите му беше важен сами€т факт на отхвърл€нето на документа, а не толкова политическите последици от това. "“ова е гол€м ден за ирландската демокраци€. “ова е демокраци€та в действие", опи€н€ва се от успеха на „Ќ≈” кампани€та, лидерът на тази група за политически натиск. ƒали обаче отхвърл€нето на Ћисабонски€ договор е накърнило с нещо блаженството на бюрокраци€та в Ѕрюксел ?

ќтговорът е по-скоро отрицателен, като се има пред вид, че отхвърл€нето на Ћисабонски€ договор по никакъв начин не зас€га сегашни€ статус на административни€ елит в Ѕрюксел, но за сметка на това провал€ важни демократични реформи в политическото устройство на ≈вропейски€ съюз.

ќтхвърл€нето на Ћисабонски€ договор торпилира предвижданото засилване на рол€та на ≈вропейски€ парламент. »збирани€т пр€ко от гражданите на ≈—, ≈вропейски парламент, щеше да придобие важни нови правомощи€ във връзка със законодателството на —ъюза, негови€ бюджет и международните му споразумени€. Ћисабонски€т договор гарантираше, че ≈вропейски€т парламент ще бъде равностоен на —ъвета, представл€ващ държавите-членки, по отношение на гол€ма част от законодателството на ≈—.

ѕротивно на филипиките на противниците на Ћисабонски€ договор, той гарантираше и засилване на рол€та на националните парламенти. “е щ€ха да имат повече възможности да участват в работата на ≈—, най-вече благодарение на нов механизъм, гарантиращ много по-стриктното спазване на „принципа на субсидиарността”. »наче казано, ≈— щеше да се намесва само тогава, когато резултатите при решаването на определен проблем, могат да бъдат постигнати по-добре на общоевропейско равнище. ¬ съчетание със засилването на рол€та на пр€ко избрани€ от гражданите ≈вропейски парламент, това щеше да повиши демократичността, а и легитимността на функционирането на ≈вропейски€ съюз.

ѕротивниците на Ћисабонски€ договор упорито отказват да си спомн€т и факта, че той дава простор за гражданските политически инициативи. —поред него, един милион граждани от известен брой страни – членки, щ€ха да имат възможността да призовават  омиси€та да внас€ предложени€ за нови политики. ѕо ирони€ на съдбата, въвеждането на инструментите на пр€ката демокраци€ в политиката на ниво ≈—, беше „посечено” точно със средствата на същата тази „пр€ка демокраци€”. —поред ƒиклан √анли - „това е демокраци€та в действие”.

ћинирането на дълго леле€ната демократизаци€ на политическите институции и процедури в ≈— по никакъв начин не накърн€ва положението на така заклейм€ваната „брюкселска бюрокраци€”, защото запазва „статус квото”, което обслужва последната изц€ло. јко е имало злонамерени брюкселски бюрократи, които да са били враждебни към иде€та за демократизиране на ≈—, чрез провеждане на институционална реформа в него, те сега се сме€т в шепа. Ѕиха се см€ли и с глас, но сигурно не искат да прав€т лошо впечатление ...

ќтхвърл€нето на ƒоговора от Ћисабон е всичко друго, но не и удар по позициите на „всемогъществото” на наднационалната европейска администраци€. “о бламира иде€та за по-резултатно и ефикасно вземане на решени€ в ≈—. ѕодписани€т на 13 декември 2007 г. от лидерите на европейските държави Ћисабонски договор, сложи край на продължилите н€колко години преговори по институционални въпроси и оформи на харти€ исторически€т компромис, въвеждащ гласуването с квалифицирано мнозинство (познато от —ъвета) в нови области от политиката.

ќт 2014 г. изчисл€ването на квалифицираното мнозинство щеше да се базира на двойно мнозинство - на страни членки и на брой хора. “ова щеше да осигур€ва двойната легитимност на решени€та в ≈—. ѕредвиждаше се, двойно мнозинство да бъде постигнато, когато решението е взето от 55 % от държавите-членки, представл€ващи най-малко 65 % от населението на ≈—. ѕоследното на практика премахваше възможността от диктат чрез населението от страна на големите държави, както и на доминиране чрез бро€ им от страна на малките държави.

ќсвен поста председател на ≈вропейски€ съвет, (избиран с мандат от две години и половина), ƒоговорът от Ћисабон въвеждаше изключително важната пр€ка връзка между избора на председател на  омиси€та и резултатите от европейските избори, по-малък състав на  омиси€та, както и по-€сни правила за засиленото сътрудничество и финансовите разпоредби. »нтересно дали привържениците на отрицателни€ отговор на ирландски€ референдум ще оцен€т провал€нето на въвеждането на пр€ка връзка между избора на председател на  омиси€та и резултатите от европейските избори, като „победа на демокраци€та”.

ƒоговорът от Ћисабон тр€бваше да измени сега действащото „досто€ние на законодателството” на ≈вропейски€ съюз и на ≈вропейската общност, без да го замен€. “ой тр€бваше да осигури на —ъюза необходимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите предизвикателства и на искани€та на гражданите. “ака например, той тр€бваше да гарантира солидарността между страните членки.

Ћисабонски€т договор постанов€ваше, че ≈— и страните от него, действат съвместно в дух на солидарност, ако н€ко€ държава-членка стане обект на терористично нападение или е жертва на природно или предизвикано от човека бедствие. ƒоговорът постав€ше ударение и на солидарността в областта на енергийната сигурност. ¬суе ...

«а съдбата на заложените в Ћисабонски€ договор амбиции, ≈— да се утвърждава като световна сила, започвайки с прости€ акт да придобие статут на единно юридическо лице, в момента не си струва да говорим. “ова тр€бваше да увеличи правомощи€та на ≈— за преговори, да го направи по-ефективен в сферата на международните отношени€ и да увеличи геополитическата му тежест. ¬место да се постигне търсени€т резултат, високодоговар€щите се страни, подписали Ћисабонски€ договор, б€ха „върнати в първи клас” ...

–азбира се, никой не ни е дал право да съдим ирландците заради направени€ от т€х политически избор. »рлавдски€т народ е суверен в собствената си държава. Ќ€ма нужда да повтар€ме баналности като фразата „глас народен – глас Ѕожий”. — инструментите на пр€ката демокраци€, ирландските граждани направиха сво€ избор и създадоха трудни за оценка проблеми пред ратификаци€та на Ћисабонски€ договор. Ќищо чудно и да са сринали ратификационни€ процес.

Ќапълно възможно е, единствени€т депутат - троцкист в ирландски€ парламент, да е прав с оценката си, за резултатите от референдума, че "това е огромен упрек към политически€ истаблишмънт и показва наличието на масово недоверие сред обикновените трудови хора". Ћошото е, че недоверието на „обикновените хора” доведе до резултат, който определено работи против демократизаци€та на европейските институции и процедури.

ѕо време на кампани€та за референдума в »рланди€, противниците на Ћисабонски€ договор използуваха лозунг, който в свободен превод звучи: „Ќе позвол€вайте да ¬и прав€т на бунаци, не позвол€вайте да насилват мнението ¬и”.  акто виждаме, въпреки кр€съците за „великата победа на демокраци€та”, имаме известни основани€ да см€таме, че евроскептичните групи за натиск, усп€ха точно да изнасил€т мнението на жителите на „«елени€ остров” и да ги накарат да гласуват в състо€ние на афект – уж срещу бюрокраци€та, а всъщност в интерес на запазването на „статус квото”.

 ъм поуките от френски€ и ирландски€ референдум (референдумът в  ралство Ќидерланди€ е отделен случай) можем да отнесем и констатаци€та, че средствата на съвременната политическа реклама работ€т безотказно, когато тр€бва да се прокара отрицателна теза, но са неефективни, когато тр€бва да се защити положителна позици€.

ѕризивът за „Ќ≈” на ирландски€ референдум, можеше да бъде обслужен с „политтехнологии”, включващи излъчване на първосигнални послани€, сугестиране със запомн€щи се остроумни лозунги, свирене върху струната на традиционни€ ирландски национализъм и пр. ( акто вид€хме в началото, пропускайки в правото на ≈— да бъде вписана възможността за доброволно „напускане” на отделните страни – членки, националистите б€ха едни от измамените играчи в ирландски€ референдум).

—ъщите средства се оказаха напълно недостатъчни и неефикасни при обслужването на алтернативната цел – получаването на подкрепа, на отговор „ƒј” за Ћисабонски€ договор. ѕолитиците и политическите рекламисти би тр€бвало да проуме€т, че за да се получи подкрепа за подобни съществени изменени€ в „организма” на ≈—, тр€бва да се об€сн€ва дълго, задълбочено и на колкото се може повече хора. ѕодобна пром€на не се осъществ€ва с веене на знамена, с тридесет секундни видеоклипове и с повтар€не на абстрактни лозунги до припадък. ѕри подобна ситуаци€ е несравнимо по-трудно да мотивираш н€кого да подкрепи политическата пром€на, отколкото да го „подкокоросаш” да „дръпне черсжето” на политически€ елит. Ќа национални€ си политически елит, не на административните „елитарии” в Ѕрюксел.

јнализът на случилото се в »рланди€, заслужава продължение, при това много по-задълбочено и по-обсто€телствено. “ук можем само да завършим с печалната констатаци€, че в колелата на демократизаци€та на европейските институции и процедури беше сложен здрав, дебел прът, нашарен със зелени детелинки ...

* »зразените мнени€ са лични. “е по никакъв начин не ангажират —ъюза за стопанска инциатива (——»), на който авторът е заместник председател или Ќов български университет (ЌЅ”), където преподава.“агове:   »рланди€,


√ласувай:
1
01. kalbotobg - „акам продължението с нетърпение.
17.06.2008 08:20
Ќе приемам такива договори да бъдат парафирани зад гърба на избирателите. ¬ държава ко€то се самоопредел€ като демократична това е просто един абсурд.
цитирай
2. valsodar - јко можеш да внесеш малко €снота по следното ??!
17.06.2008 09:09
"ѕротивниците на Ћисабонски€ договор упорито отказват да си спомн€т и факта, че той дава простор за гражданските политически инициативи. —поред него, един милион граждани от известен брой страни Ц членки, щ€ха да имат възможността да призовават  омиси€та да внас€ предложени€ за нови политики."
цитирай
3. анонимен - Ќе на евродиктатурата!
17.06.2008 09:24
ћного благодар€ за информаци€та, че има и други хора, които са на€сно, че ≈— е американизаци€.

ћного хубаво, че се торпилират правомощи€та на т.нар. европарламент!

цитирай
4. анонимен - «ора се е зазорила, никак не са нощи!
17.06.2008 09:25
ƒа ползвате Ѕотев, за да подкреп€те загубването на свобода е отвратително!
цитирай
5. teodordetchev - ƒо  ълбото
17.06.2008 09:39
ƒа започнем с това, че и аз см€там референдумите за подход€щи инструменти за демократично взимане на решени€ в ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ» категории случаи. »ма обаче случаи, когато и "—лънцето" на пр€ката демокраци€ има петна.

¬ъпросът за референдумите и представителната демокраци€ не е никак прост. Ќа пръв поглед ни се струва, че така е най-просто и демократично - хората си казват мнението и с вишегласие се решава. ≈дновременно с това, много добре се знае, че референдумите са най-ефективни, когато са по въпроси, които са валидни за н€каква що-годе лимитирана територи€ - швейцарските кантони, съвпадащи с долините в јлпите са просто измислени за подобна форма на пр€ка демокраци€. в н€кой друг.

 олкото по-гол€м е бро€т на хората, участващи в референдума, толкова повече резултатът зависи от абстрактни внушени€ и масови психози. —ъщо така, колкото по-широк е обхватът на референдума, толкова по-висок е рискът гол€ма част от участниците да останат неинформирани или не добре информирани. ƒоста подробно съм описал в каква степен участниците във ‘ренски€ референдум за  онституци€та и в »рландски€ референдум за Ћисабонски€ договор не са били запознати с предмета на договора.

“върдението, че ратификаци€та на Ћисабонски€ договор по парламентарен път става зад гърба на избирателите е просто несъсто€телно. “огава тр€бва да отречем ц€лата представителна демокраци€ и за вс€ко нещо да правим референдум. Ќа местно ниво това е възможно в известна степен. Ќа национално - повече от съмнително.

¬ самата Ўвейцари€, кантоналните референдуми са в пъти повече в сравнение с националните. ќсвен всичко друго, представителната демокраци€ има за цел да влее и известна компетентност в управлението. «нам, че в Ѕългари€ всички се см€тат за по-компетентни от актуалните управл€ващи (за което заслугата е предимно на управл€ващите...), но е пределно €сно, че не може всичко да се решава с всеобщо гласуване от страна на общоността.

ћоже би н€кой ден, когато всички имат достъп до »нтернет и всички имат електронни подписи, ще може да се премине към много по-радикални форми на пр€ка демокраци€, но възникват два фундаментални проблема.

ѕърви€т е, че тайнта на вота отива на кино от шест за пет. Ќе ме агитирайте, че може да се запази тайната на гласоподаването при електронен референдум.

¬тори€т проблем е, че тоталната електронизаци€ и информатизаци€ на гласуването създава неподозирани рискове от фалшификаци€, които са анализирани още преди повече от десетилетие от јлвин “офлър в книгата му "“русове във властта", че и на други места.

ћного е лесно и при€тно да се ръкопл€ска на ирландците - вижте ги, те единствени се допитаха до народа и народът натри носовете на брюкселските бюрократи.  акто съм описал в текста, брюкселската бюрокраци€ е на чиста далавера от провала на референдума и от запазването на сегашното положение. това никой от привържениците на отговора "Ќ≈", не се е досетил да об€сни в агитаци€та си.

јко н€кой просто е против създаването на по-гол€ма подреденост в ≈— или дори е за разпускането му, аз съм готов да се отнеса с уважение към мнението му. Ќо да се баламосваме с обвинени€, че парламентарната ратификаци€ е действие зад гърба на народа - извинете ме, ако обичате.
цитирай
6. teodordetchev - ƒо анонимен 4.
17.06.2008 09:40
ўе се съглас€ с ¬ас, когато об€сните за каква загуба на свобода става дума. “ова, че не сте чели Ћисабонски€ договор е повече от €сно.

ћежду другото - не съм и очаквал да получа пълна подкрепа за съждени€та си. Ќо както се казва - и това е изкуство, да защитаваш не най-попул€рната теза. » от тук веднага идва следващи€т въпрос - като не искат хората, управл€ващите да "решават зад гърба им", защо не участват в малкото насрочени референдуми по н€какъв повод в Ѕългари€. Ќе държа да се отплесваме в дискуси€, успешен ли е бил референдумът в Ѕургас. ’айде, н€ма нужда ... ћоже да се спори дали е бил "успешен" или "неуспешен", но със сигурност беше ...Ќ≈ѕќ—≈“≈Ќ.
цитирай
7. teodordetchev - ƒо котарака чер на ¬алсодар.
17.06.2008 09:44
—тава дума за простата възможност един милион граждани на ≈— от различини страни на —ъюза да поискат от ≈вропейската комиси€ да се заеме с конкретни проблеми и политики, които са важни от общестевна гледна точка, а в Ѕрюксел примерно не са уважили с вниманието си.

ƒо анонимен 3. “ова последното също е лишаване от свобода едва хли не ? Ќе ¬и ли е малко неудобно да опонирате на анализи чрез скандиране на лозунги ?
цитирай
8. valsodar - “ова е добро :)
17.06.2008 09:56
Ќо си чета ’артата на ≈—, гледам и как едни от основните предизвикателства са - борба с климатичните изменени€ и световни€ тероризъм и нещо почвам да се чуд€.
—ъгласно http://www.europe.bg/upload/docs/charter_rights.pdf
„лен 11
—вобода на израз€ване на мнение и свобода на информаци€
1. ¬секи има право на свобода на израз€ването на мнени€. “ова право включва свободата да отсто€ва своето мнение, да получава и да разпростран€ва информаци€ и идеи без намеса на публичните
власти и независимо от границите.

«ащо ли имам чувството , че това ни право е най-нарушаваното ?

√лобално затопл€не - една недоказана научно теори€ , въз основа на ко€то ще се гради бъдещата политика на цели€ ≈— , малко недомислено ми се вижда :))) ƒа , тази теори€ работи в полза на силните държави и във вреда на слабите - за пример Ѕългари€ . ≈— ни ликвидира като атомна държава ( блоковете на  озлодуй ) оттам не можем да развиваме тежка промишленост заради квотите за вредни емисии. »звод - от промишлена , ставаме изц€лно аграрна държава !

Ѕорба със световни€ тероризъм - дори и американските служби за разузнаване си признаха, че открито са лъгали и са си съчин€вали доклади само за да обслужат петролните интересни на —јў за да започне войната с »рак.

 акво ще ни защити от една следваща лъжа, този път за да се започне война с »ран - мита за световни€ тероризъм се засилва, а чрез него и диктатурата на силовите ведомства над живота на гражданите, нарушавайки техни основни права от ’артата залегнала в основата на Ћисабонски€ договор. :)))
цитирай
9. kalbotobg - »рландците направиха референдум.
17.06.2008 10:03
»рландците направиха референдум, а ние не. ѕет пари не давам за демокраци€ ко€то не желае да чува народа. » да, уважавам ирландците, дори само за това че те гласуваха, а ние не . јко наистина см€тате , че демокраци€ се прави като депутатите си прав€т каквото им хрумне това е изц€ло във ваш минус.
цитирай
10. valsodar - Te са конституционно задължени да го прав€т
17.06.2008 10:09
» проблема си е наш, че не е изрично заложено в конституци€та ни подобни решени€, да се взимат единствено след референдум.
јко погледнеш на това кой и как е ратифицирал Ћисабонски€ договор, ще видиш , че всички политици които конституционно не са били принуждавани да провеждат референдум, не са го и направили ! :)))

 оето ме кара да се замисл€ - било ли ги е страх от нещо ?
» ако всичко заложено в Ћисабоснки€ договор си е тип-топ, защо толкова се плашат от това, че сега н€ма да се приеме ?
јко е добър ще се приеме от всички, а ако не е добър, то ще тр€бва да се поправи така, че да стане ! :))))
цитирай
11. teodordetchev - ≈— не ни ликвидира като атомна държава.
17.06.2008 10:18
ѕреброй колко блока работ€т още в  озлодуй. ќтделен въпрос е, че не е лошо всички заинтересувани да направ€т справка, колко технологично време им оставаше на спрените реактори. ƒобросъвестни€т отговор е - още две години. ѕроблемът е изчерпан.

между другото, по лично признание на министъра на икономиката и енергетиката - г-н ѕетър ƒимитров, износът на електроенерги€ от Ѕългари€, в периода непосредствено след спирането на реакторите ... се е ”ƒ¬ќ»Ћ. „удо на чудесата ? Ќе, просто системата си има резерви, но за т€х атомното лоби предпочита да мълчи.

ћежду другото, ј≈÷ " озлодуй" доби сегашни€ си достолепен вид, именно поради средствата, които ни б€ха отпуснати от ≈— за тоталното подобр€ване на сигурността й. –азбира се, ще се намер€т хора, които ще отричат това но те са просто обикновени неблагодарници. —делката за спрените блокове на ј≈÷ " озлодуй" още от времето на правителството на Ѕеров е ќ“Ћј√јЌ≈ Ќј —ѕ»–јЌ≈“ќ —–≈ў” “ќ“јЋЌќ ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј —»√”–Ќќ—““ј. ѕодобр€ването съответно беше финансирано от ≈—. ≈стесдтвено, от атомното лоби и от (квази)националистическите среди биха ме заклеймили, но не е възможно да бъда харесван от всички. ден€т, в който проум€х този факт е един от най-щастливите в живота ми.

Ќикой не ни спира да си строим недомислената ј≈÷ в Ѕелене, макар че н€маше да е зле да ни дръпнат за ръкава и да ни наврат в носа т. нар. "хил€дагодишна карта на сеизмичното райониране на Ѕългари€". —ъвсем отговорно и порфесионално мога да кажа, че площадката на Ѕелене си е сеизмично опасна. ¬ јрмени€ спр€ха една ј≈÷, точно поради сеизмичната заплаха за не€. ѕри това по собствена вол€, без намесата на ≈—.

ўо се отнас€ до глобалното затопл€не - никой не те спира да си каззваш и да си защитаваш мнението. ƒруг е въпросът дали си прав. —ъщо друг е въпросът, дали и двете крайни тези в този спор не се поддържат от заинтересувани корпоративни среди. » най-важното - дори и емисиите на въглероден двуокис (сега е модерно да се пише - въглероден диоксид) да не са ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќј“ј причина за глобалното затопл€не, нужно ли е да продължаваме да го изхвърл€ме в атмосферата в чудовищни количества ? ѕък и не само въглеродни€т двуокис ...

јмериканските служби никога не са признавали, че са "лъгали". ¬ъпросът е много по-сложен и може да го обсъдим в отделен постинг. ћежду другото, ≈— не се е произнас€л "интегрално" по войната в »рак - државите решаваха по отделно, н€кои дори си промениха радикално позици€та в хода на войната. ¬ Ћисабонски€ договор се прави опит да се създаде механизъм за постигане на н€какви консолдирани становища в рамките на ≈— по въпросите на външната политика, но и това се приема от разни анонимници като отнемане на свободата ни ...

»скрено се над€вам война с »ран да н€ма и едноа от причините за това може да се окаже точно присъствието на американците в »рак. ћалко парадоксално, но —јў подкреп€т в »рак правителство, в което има доста хора, които са в н€какъв смисъл "идейно близки" с управл€ващите в »ран. јбе, мюсюлмани - шиити най-просто и повърхностно казано ...

¬ заключение - пишейки в блоговете си, ние защитавамче и правото на информираност на останалите. ћного повече от националните и корпоративните медии. Ќо това е друга тема ...
цитирай
12. teodordetchev - ƒо кълбото.
17.06.2008 10:22
ƒемокраци€та се прави по различни начини. ≈дин от т€х е като депутатите представ€т интересите и гледните точки на избирателите си. јко отричате представителната демокраци€ изц€ло - това си е ¬аше право, но не мога да сподел€ гледната ¬и точка.

јко твърдите, че в Ѕългари€ не е имало св€стна дискуси€ за Ћисабонски€ договор - готов съм да се подпиша под това, но това не прави договора вреден. ¬ие сами€т не атакувате договора, а начинът по който се ратифицира. “ова са различни неща нали ? ј аз просто коментирам, какво губи ц€ла ≈вропа, поради един референдум, в който защитниците на Ћисабонски€ договор (който има редица достойнства) не са си дали необходими€ труд да защит€т както тр€бва каузата си.
цитирай
13. watchtowerman - √розно е да обвин€вате
17.06.2008 10:31
един народ, че е взел решение, което не отговар€ на ¬ашите разбирани€. »рландците имаха смелостта и себеуважението си и затова линчуваха представителите на престъпно-мафиотската политико-олигархично упровление, след което въведоха ред в държавата си. ј пък ¬ие сега ги обвин€вате, че не знаели какво прав€т. јми просто не искат да предадат държавата си в ръцете на други мафиоти - сега тези от Ѕрюксел . ј защо ¬ие искате това? јми защото сте превърнали Ѕългари€ в перачница на пари - било от Ѕрюксел , било от —редни€ изток, било от кокаиновите полета на ёжна јмерика. ќт коментарът лъха не аргументът на разума от станалото в »рланди€, а страха, че "опитът" на ирландците може да зарази и българите. Ќ€мам предвид референдума, защото управл€ващите ни не се допитват до народа по касаещи ги т€х - управл€ващите, въпроси с не€сен изход, а заради примера с Ћ»Ќ„ј - да не вземе да се заразим и ние, че да си линчуваме ЌјЎ»“≈ престъпници. «атова: јЌј“≈ћј(олигархично-клептократична) на ирландците - и на вота им, и на достойнството им, и на "не-информатираността" им.
цитирай
14. kalbotobg - ?!?
17.06.2008 10:32
≈дновременно твърдите , че нашите "държавници" не си вършат работата, че постъпват правилно и че въпреки че не са търсили думата на народа това е за благото на демокраци€та пострадала от това че ирландците са упражнили правото си на глас.
цитирай
15. teodordetchev -  ълбото, бъди така добър ...
17.06.2008 10:44
... и не ми приписвай думи, които не съм казал или написал. “върд€ че:

- представителната демокраци€ не е престъпление и един договор, дори Ћисабонски€т може да се ратифицира и от парламента, както става впрочем и във всички останали европейски държави без »рланди€.

- българските управници могат да бъдат сериозно упрекнати не за това, че са ратифицирали Ћисабонски€ договор в Ќародното събрание (то представи си има конституционни правомощи€ точно за това), а защото не са провели т. нар. "широка обществена дискуси€". (ѕфу, извин€вайте за това клише, но така му се вика).

“върд€ също така, че в момента в Ѕългари€ съотношението на еврооптимистите към евроскептиците продължава да е драстично в полза на еврооптимистите. јко правителството беше по-смело и достатъчно безскрупулно, за да използува Ћисабонски€ договор за т€сно коалиционните си цели, то спокойно можеше да насрочи референдум. ¬ него щ€ха да игра€т всички срещу "јтака" и резултатът щеше да е предизвестен, въпреки всички съмнени€, които могат да възникнат.

јко правителството е ощетило н€кого с Ќ≈провеждането на референдум, то последното е ощетило себе си, защото щеше да оглави "ƒј" кампани€та и да победи в допитването до народа. Ќе ме агитирайте, че е бил възможен и друг резултат - не е сериозно. ƒруг е въпросът, че от подобен референдум, можеше да изскочи н€кой нов ¬олен —идеров - още по-устат и значително по-малко изхабен политически, но това е страничен ефект ...

¬ крайна сметка, да вземем да направим една петици€ до ѕарламента (има си за това процедура), та да вземат народните избранници да подготв€т и да гласуват един адекватен «акон за допитвани€та до народа (за референдумите). “ака в бъдеще ще има законова основа за провеждани€ на референдуми по важни въпроси.

Ќали за да има смисъл да се прав€т референдуми, тр€бва на първо м€сто резултатите им да са задължителни за законодателната и изпълнителната власт ? ¬ момента какво имаме ? ¬ие ми кажете ?
цитирай
16. valsodar - teodordetchev - благодар€ за уточнението
17.06.2008 10:49
“ова, че имаме различни гледни точки по определени въпроси, не ми пречи да уважавам начина по който защитавате вашата :)
¬ спора се ражда истината и по тази причина обичам да спор€ с информирани и интелигентни хора - дава ми възможност да си провер€ и при нужда да си ревизирам гледната точка :)))

≈— като обединение на държавите в ≈вропа е об€снимо, отчитайки тенденциите в геополитиката :)
Ќе виждам само доколко единен може да бъде съюз изпълнен с противоречащи си интереси, каквито б€ха френските спр€мо ј≈÷ „ерна ¬ода и ј≈÷  озлодуй :))) - сеизмично не са чак толкоз отдалечени :)))
ћай именно франзуците б€ха водещи за ≈— в използване на атомна енерги€ и именно те б€ха най-големите противници на атомната ни енергетика, въпреки че все още имат в експлоатаци€ далеч по-ненадежни блокове, от ти€ които си спр€хме сами :))
цитирай
17. teodordetchev - ƒо човека от наблюдателната кула - постинг 13.
17.06.2008 10:50
 ажете ми, как да не ви кажа, че не сте чели постинга внимателно.  акво внимателно - и по диагоналната система не сте го чели. “ози абзац, от къде е ? Ќе е ли от текста по-горе ?

"–азбира се, никой не ни е дал право да съдим ирландците заради направени€ от т€х политически избор. »рландски€т народ е суверен в собствената си държава. Ќ€ма нужда да повтар€ме баналности като фразата Дглас народен Ц глас ЅожийФ. — инструментите на пр€ката демокраци€, ирландските граждани направиха сво€ избор и създадоха трудни за оценка проблеми пред ратификаци€та на Ћисабонски€ договор. Ќищо чудно и да са сринали ратификационни€ процес.

Ќапълно възможно е, единствени€т депутат - троцкист в ирландски€ парламент, да е прав с оценката си, за резултатите от референдума, че "това е огромен упрек към политически€ истаблишмънт и показва наличието на масово недоверие сред обикновените трудови хора". Ћошото е, че недоверието на Добикновените хораФ доведе до резултат, който определено работи против демократизаци€та на европейските институции и процедури".

јми да ... ќт текста по-горе е. —амо че, вие см€тате, че сте в правото си да ми приписвате грехове, които не съм извършил. ќстаналото от коментара ¬и са лозунги, на които н€ма да прав€ квалификации, защото не съм възпитан да обиждам гостите си.

ѕ.ѕ. ¬се пак и ¬ие се въздържайте поне малко - току що ме обвинихте, че съм превърнал Ѕългари€ в перачница. разполагам само с пералн€та "”ърлпул" на жена ми, в ко€то се перат само дрехи. Ѕанкнотите са недопустимо мръсни за да попаднат там ...
цитирай
18. teodordetchev - ¬алсодаре,
17.06.2008 10:54
 ула е още по-близо до Ѕелене, отколокото „ерна вода, но там н€ма никаква сеизмична опасност - районът е шеста степен земетръс, срещу осма степен за Ѕелене. сеизмичността е в много гол€ма степен функци€ на геологи€та, на тектониката, на разломите, на съществуващите земетръсни огнища и прочее. —офи€ и ѕловдив са девета степен земетръс, докато във ¬арна най-често меродавна излиза товарната комбинаци€, в ко€то участва в€тътърът, а не земетръса. —еизмиката е наука, различна от геополитиката :)
цитирай
19. kalbotobg - ѕетици€?
17.06.2008 10:58
«а да уведомим демократичните депутати в демократичната ни република дали би било редно да приемат европейската конституци€ след като питат суверена както пише в конституци€та ? јко им е толкова трудно да се ориентират, по -скоро не са си на м€стото.
цитирай
20. divini - :) и аз да кажа две думи
17.06.2008 10:59
¬ »рланиди€, референдумът не е организиран специално заради този договор. ¬  онституци€та на страната е записано, че вс€ка пром€на на договорине на ќбщността и —ъюза, преди да бъде ратифицирана подлежи на референдум.

Ќа предишни€ референдум за ƒоговора от Ќица ако не се лъжа те пак гласуваха с Ќ≈. “огава мотото на кампани€та беше "If you don't know - vote NO"...

ѕроблемът според мен е, че това е един юридически текст, сам по себе си безинтересен на широката публика, и ако не бъде разказан на човешки и нормален език н€ма да бъде разбран...

» още нещо - на референдума за договора за  онституци€ за ≈вропа, когато французите и холаднците гласуваха "не" техните правителства можеха пак да ратифицират договора, тоест референдума имаше пожелателна сила...

ј дискуси€ в Ѕългари€ за ƒоговора от Ћисабон наистина липсваше.. единственото, което може би се запомни беше за подписката от 1 000 000 европейски граждани, с ко€то да започне законодателна инициатива. ј важна пром€на, като активното включване на националните парламенти във функционирането на —ъюза беше пренебрегнато ...јз май се разпростр€х много и както винаги хаотично :)

ѕоздрави
цитирай
21. teodordetchev - Divini е твърде точна в коментара си за правни€ аспект.
17.06.2008 11:05
Ќа този етап не виждам, какво мога да добав€.

ƒо  ълбото:

–азбира се, че е най-просто депутатите да се позасрам€т и да започнат работа по «акона за допитвани€та до народа. ≈, ако продължават да не се досещат, можем да ги подсетим и с петици€, защо не ? ≈дно е неколцина народни представители да се "напин€т" да вкарат нещо в работната програма и в дневни€ ред, друго е да ти "тръснат" на масата н€колко стотин хил€ди подписа ...

ѕ.ѕ. ¬  онституци€та не пише нищо за допитване до суверена по този въпрос ... ѕропуск, ама нито ¬ие, нито аз сме виновни ... :)

ѕ.ѕ.ѕ. ¬ близките три - четири часа ще съм възпреп€тстван да отговар€м на коментарите ¬и, за което се извин€вам. ј ¬ие все пак оставете нещо здраво в блога, та да си го намер€ като се върна :)
цитирай
22. valsodar - «а атомните лобита - да минем в друга тема ?
17.06.2008 11:09
„е тук много ще се разводни полемиката :)
»ма за какво да спорим, но основното което си кореспондира с темата е липсата на информираност.

’ората биха подкрепили политиците си, ако са сигурни в това че взимата правилни решение, а за тази цел си е нужно да зна€т основните положени€ и факти.

ƒа , добре е да се слуша гласът на специалистите при взимането на важни решени€, но не бива да се отхвърл€ и гласа на останалите, които имат право на него.

¬ това отношение аплодирам ирландците - на ниво конституци€ са заложили това да се случи, докато при нас последни€ референдум е за минаване от монархи€ към република и от тогава думичката референдум е кошмар за всеки политик :)))
цитирай
23. teodordetchev - ”лрих Ѕек е написал н€колко книги точно ...
17.06.2008 11:12
... по проблема за правото на глас и на "лаиците". “ук наистина ще се затрудн€ да обсъдим въпроса в подробности ...
цитирай
24. анонимен - ќт »рланди€ с любов
17.06.2008 11:24
∆иве€ тук и ви цитирам мнение на обикновен човек,ирландец,кара такси и е гласувал Ќ≈.
"√ласувах Ќ≈ защото никой не си направи труда да об€сни на достъпен език за какво гласуваме.ƒори управл€ващата парти€ беше унизително не на€сно за какво си дерат гърлата -по телевизи€та на живо в специалното предаване за това,на въпрос какво точно означава този и този член от тази алине€ -настъпи такава неловка тишина че ми беше неудобно да гледам.ћоже да е било важно за бюрократите да прокарат този документ,може политици,професори и анализатори да се пен€т колкото искат-ние сме хора със здрав разум и им показахме че не сме съгласни да ни манипулират със сложни думи ,неразбираем език и затрупан двоен смисъл на нещо,което те самите намират за важно.ўом и ако е важно-уважете си народа и му дайте да гласува за нещо,което се разбира.“е важните неща са обикновенно простички и достъпни за разбиране.ƒори и адвокат не може да го разтълкува тоз документ-толкова е увърт€н.ј и една френска политичка дол€ масло в огън€ ,за€в€вайки че нашите политици на вс€ка цена тр€бва да осигур€т ƒј вота сега ,а после вече ще е късно народа да осъзнае подводните заложени скали..≈- това н€ма да стане в мо€та »рланди€ и съм щастлив че го показахме на ≈вропа и на нашите политици.—ега да си коментират колкото искат"
ћай е време господа политици да почнете да разговар€те с народа на обикновен език,защото изкуствени натруфени фрази не прав€т впечатление никому.»рландеца каза прочутото си
Feck off и пи по един пайнт в местни€ пъб..


цитирай
25. viovioi - евроскептик
17.06.2008 11:30
«ащо твърдите, че средствата за политическа реклама се оказват успешни, когато тр€бва да се прокара н€каква отрицателна теза и не работ€т когато тр€бва да се лансира нещо положително???»ли вашето мнение е, че вс€ка критика по отношение на ≈— е "лоша политическа реклама" т.е. изключвате възможността да има неправилни решени€ или позиции. »ли пък искате да кажете, че тр€бва всички да гласуваме "единодушно" ??? “ова ми напом€ времето на пошлите ласкателства към  ѕ—— , Ѕ ѕ и велики€ —ъветски съюз. —амо една утопи€ има нужда от "пълна,единодушна" подкрепа и не търпи никакви възражени€, ни най-малко критики. јко се проведе един референдум у нас, резултатите ще са още по негативни. ≈— със своите доклади, директиви, санкции и пр., пречи на промените у нас и може да предизвика екстремистки настроени кръгове сред политическите среди, което е вредно и опасно.
цитирай
26. watchtowerman - јдаш,
17.06.2008 12:05
извин€вам се, че съм те наранил. Ќо разумът ми вече не побира такива смислови дисбаланси - допитването до народа не било вече "демократично". —ега остава да чуем, че и изборите, като допитване до народа, не израз€ват демокраци€та. ƒемокраци€та ще да е онова, което управл€ващите ƒЌ≈— сметнат за нуждите си. ƒържавата на ќруел р€па да €де. „е нали и тоталитарни€т ни комунизъм си беше висша форма на демокраци€.
ƒемокраци€та не е дума, а съдържание. “ака, че апелирам - нека въведем смислов ред и да се израз€ваме с думи, съотвестващи на делата. –оналд –ейгън повдигна завесата като каза докъде е доведена ƒнешната демокраци€ - т€ не е избор между "л€во" и "д€сно", а - между "горе" и "долу" т.е. игра между тези, които са "горе", и тези - "долу" - игра между капитала и мизери€та. “ази "игра" ирландците са € разбрали, затова така са и гласували. ј у нас тази "игра" се купува-продава срещу кебапче и бира.
цитирай
27. teodordetchev - Watchtower,
17.06.2008 12:35
Ќикъде не твърд€, че допитването до народа не е демократично. ѕросто съм се опитал да об€сн€, какви щети нанесе »рландски€т референдум на демократизаци€та на ≈—. ѕодчептавам, щетите са нанесени не защото е имало референдум, а защото каузата на "ƒј" отговора, ко€то в случа€ е точно каузата на демократизирането и на опрост€ването (поне малко) на процедурите в ≈— беше провалена.

ѕолитиците не об€сниха, а хпо-гол€мата половина от хората не разбраха за какво иде реч. резултатът е - запазване на статус кво - то и ... никакви проблеми за бюрокраци€та в Ѕрюксел.

ћо€т патос е носочен срещу всички, които в момента тръб€т "зашлевиха плесница на бюрокраци€та в ≈—". Ќикаква плесница не й е зашлевена на бюрокраци€та - шамарът беше за реформаторите на ≈—, които тр€бваше да направ€т чудеса за да се постигне нов консенсус след провала на френски€ референдум.

“върд€ съвсем сериозно - фактът, че едно решение е взето демократично, не означава, че решението е полезно. »стори€та бъка от примери на демократично взети решени€ с тежки последстви€. ƒемократичното решение с може би най-тежки последици в истори€та, при това взето на референдум е обличането на јдолф ’итлер във властта на фюрер. —луча€т с »рландски€т референдум, разбира се Ќ≈ ≈ “ќЋ ќ¬ј “≈∆Џ , затова мол€ да приемете последната блежка само "про мемори€" и да не се отплесваме в сравнени€ на двете събити€.

»рландски€т референдум е свръхдемократичнта процедура и никой не оспорва това. –езултатът пак ще повтор€, за съжаление е печален. “ой е удар по демократизаци€та на ≈—. јко сте забел€зали - до момента никой не спори по същностни€ въпрос - за резултатите от събитието. ¬сички ми се карат - едни по-деликатно, други по-грубичко, че съм обидил велики€т и демократичен ирландски народ. »рландски€т народ наистина е велик, но по причини, които са различни от последтни€ референдум.
цитирай
28. teodordetchev - viovioi,
17.06.2008 12:41
при ц€лото ми огромно уважение и ¬ие ми поста€вте в устата неща, кито нито съм казал нито съм написал.

ѕрочетете пак:

" ъм поуките от френски€ и ирландски€ референдум (референдумът в  ралство Ќидерланди€ е отделен случай) можем да отнесем и констатаци€та, че средствата на съвременната политическа реклама работ€т безотказно, когато тр€бва да се прокара отрицателна теза, но са неефективни, когато тр€бва да се защити положителна позици€".

¬ един референдум има "ƒј" и "Ќ≈". "ƒј"-то на избирател€ предполага заемането на положителна позици€ спр€мо тезата. "Ќ≈" означава заемане на отрицателна позици€ от страна на гласоподавател€.

“върд€, че без значение каква е тезата, при един референдум, стандартните политтехнологии, за които става дума горе –јЅќ“я“ успешно за нуждите на ќ“–»„јЌ≈“ќ й. Ќо когато тр€бва да се защити тезата, да се постигне положително отношение от страна на гласуващите, работата Ќ≈ —“ј¬ј само с лозунги, телевизионни спотове, плакати и флаери, раздавани от кипри девойки и млади момци ...

“ук предлагам да препрочетете написаното от анонимен 24, който е отразил положението много точно.

цитирай
29. spasunger - ѕроектът има много слаби места
17.06.2008 13:27
ќсновното е, че създава услови€ за тирани€ на мнозинството - страни като ‘ранци€ и √ермани€ биха могли да се възползват и да наложат монопол над решени€та в ≈—, без да взимат предвид гласа на малки страни (включително Ѕългари€).

ќще по-дразнеща беше арогантната реакци€ на гореспоменатите два "гиганта" след неуспеха на референдума в »рланди€. “е съвсем открито си позволиха да поучават и назидават ирландците, дори се прокраднаха мнени€, че  онституци€та може да мине и без »рланди€.

¬сичко това е доста обезпоко€ващо... може би твърдени€та, че проектът за ≈— е дело на едни други хора отвъд јтлантически€ океан, които имат други планове за ≈вропа от широко прокламираните, не са съвсем лишени от смисъл...
цитирай
30. spasunger - —хемата на гласуване също има слаби места
17.06.2008 13:34
Ќай-очевадното е, че почти всички страни въобще не се допитаха до населението си, когато решаваха дали да ратифицират споразумението. »рланди€ го направи и веднага се отвори пробойна в проекта. ќт какво се страхуваха останалите? » нима техни€т модел е по-демократичен? «нам, ще кажеш сега, че тези правителства са били демократично избрани и са упълномощени да взимат решени€ от името на народа. Ќо и Ѕуш беше "избран" да представл€ва народа си, а взе решени€, които се оказаха погрешни и сега ще из€дат главата на ц€лата му парти€ в предсто€щите избори. Ќима отричаш, че е необходим по-гол€м контрол над правителствата от страна на собствените им избиратели? »ли см€таш, че след като са били вече избрани, им е представен карт-бланш да вършат каквото си поискат (или по-скоро, каквото са се наговорили с при€телчетата си от останалите политически елити)?

Ps. »звин€вам се за фамилиарната форма на обръщение, но така съм свикнал в блогосферата.
цитирай
31. viovioi - "хората отвъд јтлантически€ океан"ако наистина са в основата на проекта???
17.06.2008 13:52
да не започнат да ни убеждават в добрите си намерени€ по техни€ специален начин. ћного специален :)) по въздух, суша и вода??
цитирай
32. valsodar - ѕроекта ћаршал :)
17.06.2008 14:51
ѕроекта ћаршал какво бе ?
»зграждане на следвоенна ≈вропа по американски€ образец на ƒемокраци€.
Ќј“ќ ?
јмерикански€ модел на сигурност.
≈— ?
јмерикански€ модел на конфедераци€.

Ќе отричам американски€ модел има си и добри страни.
Ќе отричам и това , че в иде€та за ≈— са заложени мечтите на много хуманисти.

¬ъпросът е - как и в какъв вид тези идеи стигат до нас, за да ги разберем и подкрепим ?

Ќа същото се е спр€л и автора на темата и анонимен 24 за което съм им благодарен :)
цитирай
33. анонимен - ѕланът
17.06.2008 15:55
е добра иде€, но вс€ка добра иде€ рано или съсно се изражда в нещо друго, щом попадне в ръцете на хората. «ащото хората не са безгрешни. —ъщото е важало и за идеи като социализъм, комунизъм и вс€какъв друг "изъм". «ащото път€т към јда е постлан с добри намерени€.
цитирай
34. teodordetchev - ƒраги spasunger,
17.06.2008 17:04
не знам дали мога да се обърна към ¬ас, като към представител на американофобските среди в Ѕългари€, но ако в н€каква, макар и малка степен мога, ще ¬и помол€ за следното: ¬земете се разберете американофобите, в какво ще обвин€вате —ъединените щати - че искат да направ€т силен ≈вропейски съюз или че искат да го остав€т слаб. Ќедейте твърд€ и двете неща едновременно, че и аз вече почвам да се обърквам от тезите ¬и ...

“ова беше до н€къде в рамките на шегата - едва ли имам право да ¬и квалифицирама като американофил, еврофил, русофил - в крайна сметка, желателно е всички да бъдем българофили ...

Ќо, налага се да ¬и кажа вече съвсем сериозно, че твърдени€та ¬и за възможността за тирани€т на √ермани€ и ‘ранци€, както и за "несъвършенствата" на системата за гласуване са несъсто€телни. —истемата за гласуване е създадена точно за да не може да се осъществ€ва доминаци€ нито на база "кумулативен брой на населението", нито на база "брой държави". “ова е об€снено доста "вн€тно" в текста и не е коректно да го предъвкваме отново, правейки се, че не забел€зваме какво е написано.

ƒо ¬алсодар:

ѕлантът "ћаршал" е огромна финансова инвестици€ в европейската демокраци€ имаща за цел следвоенното възстанов€ване на ≈вропа с оглед на Ќ≈ƒќѕ”— јЌ≈ до властта в европейските държави на  –ј…Ќј“ј Ћ≈¬»÷ј.

¬прочем планът "ћаршал" е предложен и на страните от съветската "сфера на вли€ние", дори и на сами€т ———–. ќт тази възможност се възползува ёгослави€ и общо взето - тогава не съжал€ва. Ќещасти€та на югославските народи избу€ват с пълна сила след смъртта на “ито, когато икономически€т дисбаланс между отделните югославски републики става катастрофален, а —ръбската академи€ на науките сътвор€ва новата национална доктрина на Ѕелград.

ѕрез годините на —тудената война, Ќј“ќ си е сто процентов отбранителен военно - политически съюз, който наистина усп€ва да възпре амбициите на ———– да се разходи и оттатък ≈лба, та до Ћа ћанш ... масрафът на това възпиране, особено на €дреното такова, го плащат в огромна степен пак "лошите американци". ѕроверете делът от Ѕ¬ѕ за военни цели в —јў и в европейските страни, пък кажете кой кого е пазил през всичките тези години.

Ќе мога да не се съглас€ с ¬ас, че там на където отива ≈—, —јў от там се връщат, що се отнас€ до конфедералните и федералните устройства. »ма интересни прилики, но и съществени разлики между —јў като конфедераци€ в началото и ≈— днес.

—јў действително стартират като хлабава конфедераци€ с всевъзможни гаранции за свободата и независимостта на отделните щати. (ћежду другото, ако има нещо в което македонците да са по-точни от нас, това е преводът на името на United States of America Ќа "македонски" то е —јƒ - —ъединени американски държави. ўат си е измишльотина българско - руска и още н€каква. State си е държава от където да го погледнеш, в това число и от сегашното им положение ...) “ази хлабава конфедераци€ си е лика прилика като два страка иглика с днешни€ ≈—. ‘едерализирането на —јў е дълъг и мъчителен поцес, в който всички драми, обиди и обвинени€, които се изговар€т сега покрай истори€та с ≈вропейската конституци€ и с Ћисабонски€ договор са играни и "изригвани" многократно.

–азликата е, че първите тринадесет щати - държави (тринадесет на брой, колкото са червено - белите ивици на знамето на —јў), са били бивши колонии, създадени най-вече от хора от различни религии, преследвани по верски причини, но все пак, там езиковите и културните различи€ са били доста по-малки, отколкото в днешна ≈вропа. ¬€рно е, че е имало реална възможност немски€т език да се окаже официален за новата конфедераци€ (ко€то после ще се трансформира във федераци€), но не е имало повече от двадесет официални езика, Ѕога ми.

»наче, изучаването на ранната истори€ на —јў би ни се сторило твърде познато упражнение, ако се има пред вид сегашната суетн€ в ≈—. Ќо в ≈вропа ще бъде несравнимо по-трудно да се постигне нивото на "взаимна проверка и баланс на интересите", което е постигнато в —јў и между отделните щати - държави и между отделните власти и институции.

јбсолютно съгласен съм с крайното заключение на ¬алсодар:

"¬ъпросът е - как и в какъв вид тези идеи стигат до нас, за да ги разберем и подкрепим ?" » аз съм писал същото по-горе и съм се позовал на анонимен 24 за същото.

ƒо viovioi:

»звин€вайте много, но ¬аши€т коментар номер 31 ще го третирам като не до там сполучлива про€ва на чувство за хумор.
цитирай
35. spasunger - #34.
17.06.2008 18:49
ƒраги “еодор. Ќе знам по каква причина всеки така лесно лепва етикети на другите, като например "американофоб", "фил" и т.н., но едно е сигурно - лековатото вадене на заключени€ по мой адрес отдавна е спр€ло да ме €досва, сега по-скоро ме забавл€ва. Ќе съм от тези, които обичат да бъдат слагани в н€какви категории ("среди"?), особено пък когато н€кой друг го прави, без да си има н€каква представа кой съм и какъв съм. Ќито пък да ми натрапва предъвкани чужди мнени€, които е прочел н€къде. ¬место това, предпочитам да използвам собствената си глава, ко€то е още на раменете ми, и сам да си вад€ заключени€та, без да се ползвам от нечии шаблони и високопарни полит-теории. ¬еро€тно богати€т ¬и политически опит оказва и н€кои негативни вли€ни€ върху възпри€ти€та ¬и за другите, като ¬и кара да ги вкарвате в н€какви рамки и "среди". —лед като из€снихме това положение, останалата част от коментара ¬и остава н€как вис€ща. ¬се пак благодар€ за реторичните усили€, които положихте.
цитирай
36. bjr121 - Gos'din Detchev............
17.06.2008 18:54
Ne znam ot kude da vi pochna....... Uma mi ne go pobira..... Prepodavatel ste v NBU....... Lichi si che nikoga ne ste jivial v EU shtom govorite za taka blenuvanata ot vas ''EU DEMOCRACIA'' ili po nashenski kazano HIPOKRACIA, shtoto dragi, EU e pulna pornografia!!! Hipokrati - socialdemokrati, povecheto ot koito sa pedofili i gayove otneha identichnosta na EVROPEICITE!!! Za kakva demokracia mi govorite, kogato EU PARLAMENTA diktuva i reshava vmesto regionalnite pravitelstva koi kolko da iade, kakvo da iade i koga da achka i kude da achka??? Vie izobshto viarvate li si kato gi govorite tezi gluposti ili ste prosto poredniat akademichno naduhan gos'din , koito cial jivot e prekaral zad bumagite i e dalech ot realniat jivot v EU? 11 godini sum jivial, uchil i obrazoval v EU, ne viarvam, che i 30% ot 500 miliona v EU biha jelali tozi union na dneshna data!!!
цитирай
37. spasunger - #36.
17.06.2008 19:03
“ова беше доста крайно като стил, но в същото време толкова реалистично - а реалността не винаги е цвет€ и рози, или добре подредени термини в н€кой дебел тефтер.
цитирай
38. merita - ѕровеждането на референдум по т...
17.06.2008 19:15
ѕровеждането на референдум по такъв сложен от юридическа гредна точка документ , според мен е популистки акт.“а прави са »рландците , като казват , че не са добре осведомени и затова за казали Ќе.ѕо мое мнение , парламентите на отделните държави , като представители на народа , нос€т отговорноста при ратифицирането на този документ.јз като гражданин съм дала право , парламента да взема такива решени€ вместо мен.Ќе е задължително да "отбирам " от подобна матери€.¬ажното е все пак съдържанието на документа и ползите от него да ми бъдат простичко раз€снени все пак!“ака аз виждам нещата.ѕоздрав!
цитирай
39. gantree - @
17.06.2008 19:39
јз лично се радвам, че ирландците отхвърлиха договора. ѕриемането му у нас е чиста формалност, н€ма какво да се лъжем. »ма още много вода да изтече, преди да се помисли за обща  онституци€ на ≈—. јко никой не си извлече поука от вота на ирландците - толкова по-зле за него.
цитирай
40. bjr121 - #37 Spasunger / #38 merita
17.06.2008 19:40
Spasunger, ima edna pogovorka koiato glasi........ Sometimes we must be cruel to be kind..... smiatam che me razbra kakvo iskam da kaja, nali?

#38 Sled kato pribraha suha para ot 40 miliarda evro injektirana na ''ZELENIAT OSTROV'' normalno e durjavata s nai-mnogo razglezeni gaycheta da glasuva s NE!!!

p.s. Norway, durjavata s nai-silna socialna sistema....... ideta i razpitaite razglezenite mestni jiteli za kolko neshta shte vi se oplachat ot pravitelstvoto....... toest, kolkoto po-dobre jivee edin narod, tolkova po-razglezen e toi......... te za tva sa glasuvali s NOOOO!!!
цитирай
41. aseng - √-н ƒечев,
17.06.2008 20:28
–езултатите от референдума б€ха предварително известни за всеки, който си направи труда да свери кампаниите "за" и "против". ≈дните об€сн€ваха, много рационално, предимствата на договора. ƒругите използваха емоционални аргументи.
ќтдавна се знае кое въздейства на по-широк кръг от хора-емоциите или разумът.
ќтделен въпрос е, че предвид основателната ¬и забележка, доколко договрът мобжеше да стане неудобен на евробюрократите-може и н€кои участници в кампани€та "за" да са се подсмихвали под мустак. “ова са си само мои теории, разбира се, които и аз не см€там за сигурни-само см€там, че такава възможност е съществувала.
ј че демокраци€та си сложи сама прът в колелата е логично и не тр€бва да учудва никого. јко в 27 страни тр€бва болшинството хора да са убедени в ползата от нещо достатъчно,ч е да отидат да гласуват за него-това се равн€ва на пълна изборна победа в държава с 27 избирателни области.  олко често се случва, пък дори и при пълната подкрепа на местната власт, знаем всички.
— уважение,
ј.
цитирай
42. teodordetchev - ”важаеми —пасунгер,
17.06.2008 21:08
ћай не сте прочели този абзац в обръщението ми към ¬ас:

"“ова беше до н€къде в рамките на шегата - едва ли имам право да ¬и квалифицирама като американофил, еврофил, русофил - в крайна сметка, желателно е всички да бъдем българофили ..."

„етенето по диагоналната система води до пропуски. јма хайде да не ги взимаме нещата толкова на сериозно. ƒруг е въпросът, че тезите ¬и си остават вътрешно противоречиви.

ќт "богати€ ми политически опит" са ми останали доста неща. Ќа първо м€сто - дълбокото убежедние, че премъдри€т —оломон е бил прав, като е казал, че познанието носи само страдание ... :) Ќамеквате, че може да съм се поувредил. ¬ъзможно е, но това ще оставим на другите да прецен€т. јко см€тате да пишете нещо ново по същество - ще се радвам :)

BIR121, не знам къде живеете в ≈—, но предполагам, че и там правилата на елементарното възпитание важат. язък ¬и и за 11 години престой в ≈вропа. јко не разбирате какво имам пред вид - препрочетете си јлеко  онстонтинов. ѕовече н€мам намерение да се намирам на приказка с ¬ас - обременен съм от възпитателната традици€ в семейството ми. ¬ Ѕългари€ слава Ѕогу, все още има родители, които държат на рол€та си през първите седем години от живота на детето си.

¬прочем, в който и да е български форум ще ¬и изтри€т постингите без да ги четат - от известно време насам, писането на "балдуиница" не само, че не се рентира, но се и преследва.

јз не съм толкова краен и ще остав€ писани€та ¬и за да не нарушавам пълнотата на дискуси€та, но ако размислите - драснете ми едно лично съобщение, не е проблем да ги изтри€, заедно със собствените ми коментари за т€х.

ј, още нещо - Ќорвеги€ не членува в ≈—. “ова само за сведение ...

ћерита, просто н€ма какво да кажа, освен да се съглас€ с ¬ас. Ќо и да б€хме на различно мнение, пас щ€х да се радвам, че сте се обадили ! ѕоздрави !

ƒо ј—≈Ќ√:

Ѕлагодар€ за смислените бележки. поздрави !
цитирай
43. aseng - √-н ƒечев,
17.06.2008 21:16
јз пък ви благодар€ за смислени€т пост. Ћошото е, че с такива постове н€кои хора се опитаха до убед€т избирателите си. ј щеше да е по-умно от т€хна страна да ги убеждават с емоции, за да може после да напишете разционален анализ какво е спечелила ≈вропа.
—ъжал€вам за "езотерични€т" извод но-който постав€ разумът пред емоциите, обикновено остава неразбран от болшинството:).
ј.
цитирай
44. spasunger - #42
17.06.2008 23:47
ѕризнавам, че и на мен не ми хареса израз€ването на BIR121, но пък от отговора ¬и към него лъха една превзета префърцуненост и елитизъм (може ли да си позвол€ и аз малко отклонение от темата, щом сами€т автор го прави). Ќо това в никакъв случай не е учудващо или неочаквано.

—ъс здраве!
цитирай
45. bjr121 - Izvinete Dr.Detchev
17.06.2008 23:49
¬прочем, в който и да е български форум ще ¬и изтри€т постингите без да ги четат - от известно време насам, писането на "балдуиница" не само, че не се рентира, но се и преследва.

E tu Brutus??? Komunisticheskoto vi vuzpitanie iskate da kajete.......... Vijdam che ste uchili Istoria za 7klas prez 1978 godina..... kaji rechi Aprilskia plenum..... Balduin-Malduin.... PRESLEDVANE.... kakvo li ne oshte se vurti v obremenenata vi glavica...... Za sujalenie Balduin e predstavitel na edna Imperia, dokato vie proizlizate ot edna shaika koniari i kradci na dobituk dr.Detchev! Genetichno obremenen ste i silno se nadiavam da niamate nishto obshto sus strahotnia Danail Detchev!!!
цитирай
46. teodordetchev - ’а, те ти булка —пасовден ...
17.06.2008 23:54
... ѕревземки и елитизъм ... ј това изли€нийце, веро€тно е изворен български фолклор, ненатоварен с префърцунеността на градските даскал€ ... ÷итирам, макар и без вс€какво удоволствие:

"Lichi si che nikoga ne ste jivial v EU shtom govorite za taka blenuvanata ot vas ''EU DEMOCRACIA'' ili po nashenski kazano HIPOKRACIA, shtoto dragi, EU e pulna pornografia!!! Hipokrati - socialdemokrati, povecheto ot koito sa pedofili i gayove otneha identichnosta na EVROPEICITE!!!"

јко предлагате направо да три€ подобни опуси, може и да приема мнението ¬и. јма нали все пустото право на израз€ваме тр€бва да се спазва ...
цитирай
47. bjr121 - Spasunger
17.06.2008 23:56
Priateliu, ako moga da te nareka taka........ Kakto veche kazah, One must be cruel to be kind..... no iavno ne si go prochel ili ne si me razbral. Az ne iskam da pisha krasivi dumi, ne obicham da se izraziavam kato politicite v konkretnata tema, obicham da govoria s ezika na horata s koito obshtuvame vseki den na ulicata, v kafeneto, v reisa, metroto i t.n. I za da buda razbran pone ot teb, eto zashto kazvam, che triabva da budesh jestok za da si mil....... v sluchaia az sum bil s grub ezik i ne sum se vpisval v nekakvi ramki........ Nali tochno ot tezi ramki biagame vsichki vse pak!?!

p.s. Da Norway nikoga niama i da vleze v EU, zashtoto ne sa ludi da si delkat NEFTA i ribkata s 500 miliona hipokrati-socialdemokrati i razni komunistcheta.....
цитирай
48. bjr121 - Razreshavam vi da triete
17.06.2008 23:59
kolkoto si poiskate, vajnoto e che tova koeto shte ostavia v podsuznanieto vi nema nikoga da iztriete........... poredniat licemer=hipokrat.
Sled kato ne znaete kakvi sa EU socialdemokratite, zashto izobshto me citirate?
цитирай
49. bjr121 - p.s.
18.06.2008 00:05
Tochno zaradi problemite s identichnostta na evropeicite Holland i France ne podpisaha tupata konstitucia! Tova ne e USA s tehnata 200 godishna istoria , McDonalds i KFC! Tova e stara i krasiva Evropa sus svoiata identichnost!
цитирай
50. teodordetchev - bjr121 ќчевидно ¬ие произхождате пр€ко от Ѕалдуина ‘ландърски, ...
18.06.2008 00:06
... та се зас€гате толкова заради писането на латиница. ¬ижте, латиницата лично на мен не ми е проблем, но ако имахте малко чувство за връзката език - буква - графически символ, сигурно щ€хте да си пишете на кирилица. јма то човек или го има това чувство или го н€ма.

—торете труд да не говорите за "комунистическото ми възпитание" ... Ћичните нападки са напълно излишни и едва ли ¬и прав€т интересни в лицето на публиката ... ѕък и никой не си е избирал нито родината, нито родителите, нито годината на раждане.

"Za sujalenie Balduin e predstavitel na edna Imperia, dokato vie proizlizate ot edna shaika koniari i kradci na dobituk dr.Detchev!"
јми аз си харесвам "шайката". ¬същност, едва ли има народ, принадлежността към който да е повод за срам у отделната личност.

Genetichno obremenen ste i silno se nadiavam da niamate nishto obshto sus strahotnia Danail Detchev!!!
јми аз съм син на ƒанаил ƒечев, макар че предполагам, че имате пред вид художника ƒанаил ƒечев. ”спокойте се, можете да спите спокойно - не сме роднини. Ѕаща ми, Ѕог да го прости беше геолог, а не художник. Ќ€кои казват, че бил страхотен шахматист, во едва ли имате това пред вид.

—пасунгер ме упрекна, че съм се държал с ¬ас едва ли не високомерно. ћай е прав, но не е прието да се използува лексиката на ƒанко ’аирсъзина в блогосферата. »наче, сигурно щ€хме бързо да се разберем ...
цитирай
51. bjr121 - Nishto lichno
18.06.2008 00:23
Vsichko koeto sum napravil e izkazal mnenieto si, na vas ne vi e dopadnalo po red prichini.........chudesno, niama nishto losho v tova : ''Da se suglasim, che ne sme suglasni'' NO, tuk idva ednoto no, vurnete se po-nagore i vijte po kakuv nachin vie mi otgovorihte!
Ako vie pretendirate che ste Aleko, a az Bai-Ganio, nishto protiv tova, no me ubedete po tozi nachin i ne mi hvurliaite pompozni izkazvania v liceto, zashtoto tova izobshto ne vpechatliava Bai-Ganio. Turseh spor-dialog s vas po temata, a ne v tova dali pisha na balduinica, dali na kirilica, chak puk i presledvane.... tva beshe dosta postno ot vasha strana, da ne komentiram citata za vuzpitanie i purvite 7 godini..... Ne iskam da vi izbroiavam milion prichini poradi koito bi triabvalo da se sramuvame, dostatuchno e da se kachite ponedelnik sutrin v reis ili trolei i shte vidite che nad 40% ot putnicite mirishat na zasechena pot....... toest ot minalata sedmica si go nosiat...... Nali niama smisul da produljavam??? Kolkoto do IMPERIATA...... koito i da popitam na zapad znae li kude e BUlgaria me poglejda uchudeno, no vseki znae kude e i kakvo e GREECE!!!

p.s. Ne sum fen na Greece!
цитирай
52. teodordetchev - ≈, де да б€х јлеко ...
18.06.2008 00:45
» при мен нищо лично, но да се върнем към "но"-то. ћного е трудно да бъдеш јлеко и много лесно е да бъдеш Ѕай √аньо. ћакар, че Ѕай √аньо не е об€в€вал никъде половината европейци за хомосексуалисти. ѕък и какво ли можем да имаме против хомосексуалистите ?

«а мен не е проблем да се извин€, ако съм ¬и засегнал с репликата за "първите седем години". јко тр€бва да съм искрен, коментарът ¬и под номер 36 е под вс€каква критика и не защото не сте съгласен с мен, а да речем защото този блог се чете и от по-деликатни хора. Ќо какво пък - "не съдете за да не бъдете съдени". ¬зимам си думите назад.

«а писането на кирилица и на "балдуиница" - просто отношението ни към буквите е различно. ¬ашето е ... и аз не знам как да го нарека, че пак ще вземете да се обидите. «а мен, както писах по-горе има връзка между звук - буква - графичен знак. ≈дно време хората са см€тали буквите за свещени символи. » аз говор€ свободно три езика, заедно с родни€ си български, но се доближавам повече до второто гледище - обратното на ¬ашето.» ако си спомн€те "„ичовци" - »ванчо …отата не е толкова смешен, колкото трогателен, когато казва, че "йотата е една красота на граматиката" ...  акто и когато пита " ак ще пишете —оздание ћира без йота ?".

«а атмосферата в градски€ транспорт сте прав, но т€ н€ма пр€ка връзка с дискуутирани€ от нас проблем - Ћисабонски€т договор. ¬ него действително н€ма клауза за задължително къпане на българите. “ова може и да е пропуск ... но също така н€ма клауза за уличното движение в јтина (както впрочем и в ƒъблин - виждал ли сте тамошното задръстване ?), н€ма клауза за метрото в –им, н€ма клауза за британското футболно хулиганство (тук ние сме съвсем конкурентоспособни за съжаление), н€ма клауза и за скандинавски€ алкохолен туризъм. ƒруго е предназначението на договора :)

¬ заключение, не е срамно за нас, че европейците не зна€т къде е Ѕългари€, срамно е за т€х. » не защото Ѕългари€ е пъпът на света, а защото човек тр€бва да си учи уроците по географи€. ўом българчетата зна€т къде са јндора, ћонако и Ћюксембург - н€ма да навреди на никого в добрата, стара ≈вропа да научи къде е Ѕългари€.  ато географско пон€тие, не като пример за възхищение и подражание.

’айде със здраве !
цитирай
53. bjr121 - So zdrave :) kazvam go c : йота !!!
18.06.2008 00:49
Da ne vi zasegna :)
Danko Hairsuzina :))))
цитирай
54. kalbotobg - ќт това което ...
18.06.2008 06:22
ќт това което прочетох, виждам аргументи и за двете страни. Ќо това което си остава като факт е:
1. ¬сички признаваме че не е редно да се подписва договор вли€ещ до толкова гол€ма степен на бъдещето на Ѕългари€.Ѕез изричното одобрение на народа и то не само формално такова
2. Ќе всички см€таме че това е въпрос на етикет.

ќтносно текста на договора мисл€ н€кои юристи ще направ€т кариера жонглирайки с него, а също и че е твърде мърл€во написан за документ носещ такива сериозни последстви€ за много държави включително и родината ни.
цитирай
55. watchtowerman - ¬чера
18.06.2008 07:29
май пропуснах да благодар€ за дадената ми възможност да израз€ мнение. “а затова благодар€ днес. ’убаво е, че се получи този по-широк дебат по тази гореща тема. явно хората все още не са съвсем духовно умъртвени за да им е безразлично какво им се предлага от така наречените управл€ващи ги "демократи".
цитирай
56. divini - аз пак да кажа само две думи
18.06.2008 10:06
 огато през 2005 години подписахме договора за присъедин€ване в ≈— течеше процеса на ратификаци€ на договора за  онституци€ за ≈вропа... но тогава, като че ли, в Ѕългари€ малко хора обърнаха внимание на факта, че с подписването на ƒоговора за присъедин€ване, ние автоматично ратифицирахме и договора за  онституци€...
—поред мен основни€т проблем е липсатна на информаци€ и депати по европейските теми, които сами по себе си са интересни, но във вид на документи са скучни и сухи... ¬същност ако има информаци€, поднесена на човешки език то т€ естествено би предизвикала дебати.. ƒруг проблем, специално за Ѕългари€, е че тук липсва вс€каква прозрачност на действи€та на управ€лващите в процеса на взимане на решени€ на високо равнище на ≈—. јз съм си правила експеримент да разбера позици€та на българското правителство по дадена тема, по нормален път като обикновен гражданин... не става...
ѕак се отнесеох :) ј само още нещо.. всъщност в момента не се ратифицира един договор, а два :) “ова също е информаци€, ко€то не е разбрана от широк кръг хора :)
ѕоздрави
цитирай
57. usteddd - ƒори и об€снен
18.06.2008 11:03
на обикновен, достъпен език, смисълът на Ћисабонски€ компромис н€ма да бъде разбран от хората... ѕроблемът на »рланди€ са разни дреболии по намесата във вътрешното им право. ¬ъншни€т им министър сам каза, че в евентуални€ допълнителен протокол ще се отнас€ до н€кои аспекти на семейното право, военната полици€ и правосъдието. ƒоговорът не е просто структурна реформа на ≈—, главното в него не е кой колко тежи. ÷елта е ≈вропа да стане по-категорична в позициите които взема. «ащото независимо дали приоритетите ни като европейци са √лобалното затопл€не или колонизиране на ћарс, ≈— в момента не може да отсто€ва адекватно позициите си именно поради вътрешни разногласи€.
ќт н€колко бро€ в сп. Ўпигел се публикува специална поредица, в ко€то се постав€ под съмнение дали не е изчерпан икономически€т потенциал на демократични€ модел. јко имате време и възможност, препоръчвам ¬и да и обърнете внимание. Ќе бих казал, че съм напълно съгласен с изложените тези, но определено са добра основа за дискуси€ и равносметка.
п.п. √-н ƒечев, поздравлени€ за блога.
цитирай
58. spasunger - #46
18.06.2008 12:12
"ј това изли€нийце, веро€тно е изворен български фолклор"

—амо че то не беше мое. ќтново ме постав€те под н€какви чужди знаменатели.  акто и да е...

’ора вс€какви.
цитирай
59. spasunger - #47
18.06.2008 12:19
—ъгласен съм с доста от нещата, които каза по същество.

ј за рамките - използването на груб език не е б€гане от рамки, а чиста простащина. «а други рамки говорех - такива по същество. » се радвам, че все пак изрази мнението си по същество.
цитирай
60. bjr121 - Spasunger
18.06.2008 12:57
Priateliu, az ne sum roden v Eliseiskia dvorec, nito puk v Bukingam palas za da imam obnoski i manieri na GENTLEMAN ili Moiu edi koi si. Pak kazvam, az sum edin obiknoven chovek, koito ima ushi, ochi i 2 grama mozuk! Za men ne e vajno dali shte mi podnesat iastieto v sreburen podnos i dali shte pia ot kristalna chasha, za men vajnoto e hranata da bude godna za iadene.......... Razbirash li me? :))))

P.P Otnosno Ireland i zashto ne iskali da podpishat...... Ami kak da podpishat suglasie za ABORTI, kato MALTA i IRLANDIA sa dvete strani koito i do den dneshen ne sa razresheni abortite, nito puk ima razvodi!!! Separation da, no ne i divorce!
цитирай
61. bjr121 - #60 ---> Do Detchev sushto!
18.06.2008 12:59
....... i pak opirame do licemrnite catolici i hristiandemokrati........ obori me!
цитирай
62. teodordetchev - ƒраги —пасунгер,
18.06.2008 15:06
«апочвам да се безпоко€, че ме е покосил ∆елю ∆елеви€т синдром - да тр€бва да се об€сн€ва, какво съм казал :) ѕонеже н€мам говорител, който да трие след мен с парцала, ще об€сн€ сам.

ѕишете ми:
"ј това изли€нийце, веро€тно е изворен български фолклор"
—амо че то не беше мое. ќтново ме постав€те под н€какви чужди знаменатели.  акто и да е...

–азбира се, че не е ¬аше. никъде не твърд€ подобно нещо, пази Ѕоже ... ѕросто ¬ие ме б€хте упрекнали, че се държа неподобаващо с г-н bjr121 със следните думи:

"ѕризнавам, че и на мен не ми хареса израз€ването на BIR121, но пък от отговора ¬и към него лъха една превзета префърцуненост и елитизъм (може ли да си позвол€ и аз малко отклонение от темата, щом сами€т автор го прави). Ќо това в никакъв случай не е учудващо или неочаквано".

«атова, като човек, от когото "лъха една превзета префърцуненост и елитизъм " си позволих да отбележа, че "онези словеса" не са "народен фолклор от извора", а част от репертоара на един известен ни литературен герой.

¬същност, струва ми се, че с г-н bjr121 се разбрахме и сдобрихме, ако може да се каже, че сме били в н€какъв конфликт ...

ќчевидно съм почнал да се израз€вам не€сно в н€кои от коментарите и за това сте помислил, че ¬и приписвам чужди думи. јко е така - извин€вайте, изобщо не съм искал да прав€ подобно нещо ...
цитирай
63. bjr121 - Konflikt
18.06.2008 15:22
edva li sme tuk da tursim konflikti....... I bez tova v ejednevieto ni e pulno s takiva. Imahme tema, posporihme malko, koi kak se izrazil -meko/tvurdo, i tova e. Oshte vchera kazah, nishto lichno, just making conversation :)
цитирай
64. jordanidis - интереси
18.06.2008 16:55
... Ќ€кой казва "Ќе" и това не ни харесва, ако беше казъл "ƒа" едва ли има гаранци€, че би ни си се харесал. ¬ажното в случа€ е това, че това което е сторил на него му се харесва и това е ƒ≈ћќ –ј÷»я - правото да каже както ƒј, така и Ќ≈. јко е могъл да каже "Ќе" е постъпил демократично, дори и резултата да ограничава "абсолютната" демократичност... все пак може би т€ не е по вкуса на всеки, което е демократично, уважаеми господин демократ!
“ова, че един договор има нещо положително, не го прави положителен и за разлика от нас н€кои са го схванали и не са гласували по тимуровски в "един глас с парти€та". јз лично уважавам правото на ирландците да кажат "Ќе", дори и по н€какъв начин некосвено да ме зас€га. Ѕраво! - има и смели хора, които зна€т какво искат.
цитирай
65. teodordetchev - ѕак повтар€м ...
18.06.2008 17:14
ѕак казвам (и съм го написал в анализа): "никой не ни е дал право да съдим ирландците заради направени€ от т€х политически избор. »рландски€т народ е суверен в собствената си държава".

Ќо сме напълно в правото си да кажем, че по възможно най-демократичен начин беше спънат един реален опит за демократизаци€ и създаване на пор€дък в ≈—.  ак да се излезе от ситуаци€та ?

ѕроцедурни съвети не мога и не искам да давам - има си кой да мисли за това в кабинетите на европейските министър -председатели.

»наче принципната формула е известна - когато има проблеми с демокраци€та, те се лекуват с повече демокраци€ .
цитирай
66. анонимен - “еокраци€
18.06.2008 23:07
"те се лекуват с повече демокраци€" - на принципа " оето не се купува с пари се купува с повече пари!" - тотално погрешно мислене!
ѕърво: јбсолютна демокраци€ не съществува! - или ако съществува т€ винаги ще е неприемлива за н€кого, което € превръща в проблем, а не в решение
¬торо: “ова, че не ни харесва решението на ирландците, не означава, че не е правилно
“рето: ¬ъпросни€ договор отвар€ едни врати за сметка на други и не мисл€, че ценностите които лансира са по - ценностни спр€мо тези, с които прави компромис.
затова предлагам да редактирате сво€та формула със следното: ...което не се решава с демокраци€ се решава с “еокраци€!
цитирай
67. анонимен - problem
18.06.2008 23:10
“еокраци€та е страхотно предлойение и аз € подкреп€м - остава да се реши кой Ѕог да господства?
» така стигаме до същата задънена улица - едни доволни, други не.
цитирай
68. jordanidis - борба на Ѕог с боговете
18.06.2008 23:14
ами да ги оставим да си премер€т силите и да следваме този, който се окаже истински...
в Ѕибли€та има не една подобна борба :)
цитирай
69. spasunger - #62.
19.06.2008 11:11
“ака или иначе, всеки си каза каквото имаше да казва, останалото е политикантщина.
цитирай
70. ahmeddogan - г-н дечев,
20.06.2008 10:20
наистина похвално е, че правите опит да за анализ на стратеги€та от лисабон, добре сте прочели уеб-страницата на ек, но имам конкретни забележки по н€кои ваши внушени€.
1. непознавнаето на ес институции в тесен контакт в т€х води до теоретизиране и грешни изводи
2. валери жискар е произвел кризата "ла шез вид" т.е. грешите в трактовката
3. хубаво е да прочете наистина лисабонски€ документ, а не различните коментари към него, те могат да ви подведат, рескективно и вашите читатели
 ато ц€ло приветствам гратотни€т ви изказ и желанието да се дебатира по темата.
ѕоздрави
цитирай
71. teodordetchev - ”важаеми √-н јхмеддоган,
20.06.2008 13:35
ћоето основно внушение (или по-скоро извод) е, че отрицателни€т вот на »рландски€ референдум не е накърнил интересите на т. нар. "брюкселска бюрокраци€", (ко€то посто€нно се демонизира но все пак е за предпочитане пред българската) и е попречил за демократизирането на ≈—. Ќе забел€звам да сте опровергали или дори коментирали този въпрос.

ѕо самите ¬и забележки:

1. Ќе знам от къде вадите заключение, че не познавам европейските институции. ћежду другото, налага ми се да поддържам пр€к контакт с Ќя ќ» от т€х, така че и тук не знам от къде вадите подобни заключени€.

2. ¬ие изглежда не сте следили ц€лата истери€ във ‘ранци€, около референдума за ≈вропейската  онституци€. “огава съжал€вах най-много в цели€ си живот, че не знам френски език, но услужливите информационни агенции ни затрупаха с преводи на други езици, които владе€ ... ¬€рно, че см€таме завистта за български патент (един наш класик беше писал, че "ако в Ѕългари€ се роди гений, това ще бъде гени€т на завистта"), но това чувство се наблюдава и по други географдси ширини и държави. Ќе знам как да измер€ злобата и завистта, които предизвикваше ∆искар д'≈стен в определени политически и писачески кръгове ...

3. “ази бележка с каква цел е - да се обиждаме ли ? «а сега само ирландски€т еврокомисар си е признал, че »«ќЅўќ не е чел ƒоговора от Ћисабон ... :) Ќе се шегувам изобщо - за€вил го е човекът, без да му трепне окото ...

(— гол€мо извинение, за мен цитатът на вчерашни€ ден, който успешно ще се бори за м€сто във вечната ранглиста на шедьоврите е:

ћеждувременно лидерът на социалистите в ≈вропейски€ парламент ћартин Ўулц се нахвърли върху ирландски€ еврокомисар „арли ћакгрийви заради признанието му преди референдума, че не е прочел Ћисабонски€ договор.

ќт "≈— потъва в противоречи€". 18 юни 2008 | 13:29 | У≈урактив", цитирано по јгенци€ "‘окус").

ќт мен подобно признание н€ма да дочакате, пък и н€ма защо. „ел съм договора, което не е кой знае какво удоволствие, но съм насочил анализа си по н€колко основни направлени€, които се "ресламират" разбира се и в сайта на ≈  и на други места.

 ато ц€ло, сърдечно благодар€ за вниманието, с което сте прочел написани€ от мен текст и за отпровените от ¬ас добри думи към мен.
цитирай
72. jordanidis - „ехи€
20.06.2008 22:41
ха ха много смешно - н€кой не бил чел какво гласувал?!
сигурно ще напишете същото и за чехите, да не кажем че сигурно освен т€х ще има и други
цитирай
73. teodordetchev - Ќе разбирам ирони€та ¬и.
20.06.2008 22:48
 омисар€т ћакгрийви наистина беше подложен на съсипателна критика, заради из€влението му - признание, че не е чел Ћисабонски€ договор.

—ъщо така, мисл€, че не си правите илюзии за дела от гласоподавателите, които са седнали да четат ƒоговора от Ћисабон. “ози д€л е сравним с частта от гласоподавателите, които четат предизборните програми на партиите, да речем :)
«наем горе - долу, каква е тази просветена част в проценти ...
цитирай
74. kalbotobg - —м€тате ли ...
21.06.2008 07:29
—м€тате ли ,че хора разчитащи договора да бъде подписан ще го предложат в такъв трудно смилаем вид ако са допускали ,че н€къде ще бъде подлаган на реален референдум?
цитирай
75. ahmeddogan - г-н дечев
23.06.2008 15:55
всички сме бюрократи в по-гол€ма или по-малка степен, но не всички са маскари, както и в бгкреаци€ така и във еврокракрдаци€:)
а на въпросите ви:
1. ппстпо€нен контакт е едно, друго е да сте работили в вс структури.
2. кризата на празни€ стол е катализторът за създаването на ≈»ќ, не визирах френското не....
3.имах предвид ц€лостна стратеги€ от лисабон, а не консолидирани версии или извадки от уеб-страницата на ек, работете с юролекса:))
цитирай
76. kalbotobg - към 75
24.06.2008 11:45
«а него ставаше дума :))) јпропо като го разбирате кажете нещо по него да земем да разберем и ние :)))))))))))))))
цитирай
77. teodordetchev - ƒраги ahmeddogan, Ќалага се да п...
25.06.2008 10:40
ƒраги ahmeddogan,

Ќалага се да приведа извадка от ваши€ постинг номер 70. ¬ие пишете следното:

"наистина похвално е, че правите опит да за анализ на стратеги€та от лисабон, добре сте прочели уеб-страницата на ек, но имам конкретни забележки по н€кои ваши внушени€.
1. непознавнаето на ес институции в тесен контакт в т€х води до теоретизиране и грешни изводи
2. .................................................................
3. хубаво е да прочете наистина лисабонски€ документ, а не различните коментари към него, те могат да ви подведат, рескективно и вашите читатели
 ато ц€ло приветствам гратотни€т ви изказ и желанието да се дебатира по темата.
ѕоздрави"

“очка 2 € прескачаме, защото т€ е от друго естество.  акто се вижда от приведени€ цитат, на 20 юни бедата ми е: ""непознавнаето на ес институции в тесен контакт в т€х", като последното водело до "теоретизиране и грешни изводи".

јз наивникът си мислех, че см€тате, че не познавам европейските институции поради липсата на тесен контакт с т€х. ќказва се, че съмнителното от граматическа гледна точка "тесен контакт ¬ т€х", означавало, че човек може да познава европейските институции само ако ... работи в т€х. —ъд€, че твърдите това по "новата ви точка първа": "1. ппстпо€нен контакт е едно, друго е да сте работили в вс структури". (изписването е запазено в оригинални€ му вид, не за да се за€ждам с ¬ас, а за да не си помислите, че изопачавам нещо).

Ќесъмнено, хората, които работ€т на н€какво м€сто го познават по принцип по-добре от външните наблюдатели. ѕоследното обаче може да се приеме с редица уговорки. „овек може да работи и ц€л живот в н€каква институци€ - българска или европейска и пак да не знае нищо (или почти нищо) за нейната истори€, за политиките водени от ръководителите на институци€та в малко по-далечното минало.

„овек може и да работи в определена институци€ и пак да не знае почти нищо за актуалната й де€телност. ћога да дам един билюк примери, по-добре не ме карайте, че само ще си губим времето взаимно.

ƒа се отрича възможността да се изучават, изследват и дори оцен€ват каквито и да са институции от външни наблюдатели и изследователи е абсолютно методологически погрешно и порочно. Ќещо повече - в много случаи само външни за институциите изследователи могат да направ€т н€какво що-годе обективно заключение. ќсобено, когато става дума за изследвани€, от които тр€бва да произтекат пр€ко н€какви последващи действи€ за реформи или промени в поведението на съответните институции.

ƒоста се чудих, защо твърдите подобни неща и не можах да си дам еднозначен отговор. ¬ случай, че работите в н€каква брюкселска институци€ (за което маго само да ¬и поздрав€ в личен план ако е така ...) съм склонен да си мисл€, че съм ¬и засегнал по н€какъв начин. ¬ъзможно е и да см€тате, че подобно на много други хора съм склонен да демонизирам администраци€та (т. е. бюрокраци€).

јко съм ви засегнал, това е съвършенно неволно и се извин€вам. јко не съм ¬и засегнал, а просто см€тате, че съм враждебен към работещите в европейските институции, длъжен съм да ¬и уведом€, че грешите. Ѕезспорен факт е, че огромната част от хората, работещи в европейските институции са хора с много широки познани€, с гол€ма езикова култура и в крайна сметка - искат или не, те формират един нов наднационален елит. ѕоследното дразни много хора, но аз го приемам съвършенно спокойно, защото то има съвсем обективни предпоставки.

Ќалага се обаче да ¬и припомн€ в много синтезиран вид, казаното от ћакс ¬ебер за бюрокраци€та, ко€то днес предпочитаме да наричаме "държавна администраци€". —поред ¬ебер (който не е н€какъв "кух теоретизатор" като мен, с извинение) силата на бюрокраци€та е в това, че т€ има два вида познание - публично и тайно. ѕубличното познание се учи в университетите и в рамките на разните образователни форми. “айното познание се придобива на работното м€сто и то е основното оръжие на бюрократа (администратора). ќсвен това, бюрокраци€та има собствен език, много различен от езика на политиците, собствен код на честта и категорично в€рва, ча —јћќ “я ћќ∆≈ ƒј ‘ќ–ћ”Ћ»–ј ѕ–ј¬»ЋЌќ Ќј÷»ќЌјЋЌ»я »Ќ“≈–≈—.

Ќека сега съвсем мъничко "напаснем" тезата на ¬ебер към брюкселската администраци€ / бюрокраци€. "“айното познание" на брюкселската администраци€ е в пъти по-гол€мо от това на съответните "национални бюрокрации". (ќтделен въпрос е, че евроинтеграци€та захранва съответните държавни администрации с потоци и рекички от "тайни познани€"). ћощта на работещите в европейските институции, базираща се на "тайното познание" е много сериозна. “ова не се дължи на злонамереност - самите бюрократи с охота сподал€т части от тайното си познание с други заинтересувани лица и дори с широката общественост, но асиметри€та на информаци€та е толкова гол€ма, че винаги, по естествен начин те остават "собственици" на гол€мо по обем "тайно познание".

–азбира се, не всички администратори (бюрократи) са абсолютни алтруисти и далече не всички са готови да сподел€т с широката общественост всичко, което са научили по регламентиран, а пон€кога и по нерегламентиран начин, по време на работата си в институциите.

ѕак подчертавам, че не става дума за езотерично и окултно познание, а за допълнителни знани€, придобити най-общо казано по лини€ на съществуащите асиметрии на информаци€та. ѕритежаването на въпросното "тайно познание", дава огромно самочувствие на администарци€та / бюрокраци€та. јко действително работите в европейска институци€ - можете сам да се убедите, че това добро самочувствие не е подминало и вас :)

јко според ћакс ¬ебер, бюрокраци€та (националната такава) е убедена, че само т€ може да формулира правилно национални€ интерес, то европейската бюрокраци€ е дваж по-убедена, че само т€ може да формулира истинските интереси на континента.

ѕоследното не остава незабел€зано за широката публика и предизвиква поне половината от изблиците на враждебност и евроскептицизъм. ѕоследните са до гол€ма степен неоснователни, но биха могли да бъдат ограничавани с малко по-смирено поведение.

—ега за мо€ скромност. Ќе съм служител в европейска институци€ и не възнамер€вам да бъда. ≈дновременно с това, организаци€та на ко€то съм заместник председател (——») е излъчила член на ≈вропейски€ икономически и социален комитет и в много гол€ма степен съм длъжен да след€ посто€нни€ информационен поток, свързан с това участие.

—ъщо така, благодарение на членството на ——» в UEAPME (за неинформираните ще по€сн€, че това е една от трите представителни пред ≈вропейската комиси€ европейски между-секторни работодателски организации), след€ всички съгласувателни процедури между  омиси€та, —ъвета и социалните партньори, така че все нещо ми е вл€зло в главата.

јко предположението ми не е в€рно и ¬ие не работите в европейска институци€, ви пожелавам от сърце да отидете тамм на работа - вижда се, че ¬и влече (което си е много хубаво...) и от сега сте прегърнали "собствени€ код на честта на брюкселските администратори".

¬ заключение, ще ¬и помол€ да престанете с директните и индиректни внушени€, че предлагам на читателите н€какви ерзаци, а не "истински€" ƒоговор от Ћисабон. —ъщата молба отправ€м и към  ълботоЅ√. Ќе може да се коментира един толкова обсто€телствен документ, без да се откро€т н€какви акценти. (јма тези акценти се рекламирали и от ≈  - ами, какво по-естествено от това. Ќ€ма да размахват пред публиката подробностите € ...).

¬с€какви следващи подм€тани€ от типа на "работете с юролекса:)) ще игнорирам, защото н€мам намерение да се об€сн€вам повече с ¬ас, като че ли съм виновен за нещо ...!?

»наче, наистина ¬и благодар€ за про€вени€ интерес къв този постинг и ¬и жела€ големи успехи - най-вече в личен план. —ъвсем искрено ¬и ги жела€ :) !

ѕоздрави !

ѕ. ѕ. ¬прочем, нека бъдем прецизни и да правим разлика между "Ћисабонската стратеги€" и ƒоговора от Ћисабон - различни неща са Ѕога ми ...
цитирай
78. ahmeddogan - драги г-н дечев,
26.06.2008 11:28
Ѕлагодар€ ¬и за отделеното време относно моите ноншалантни забележки и недотам прецизен изказ, липсата на време за блоггинг е причината за н€кои неточности от граматическа, а не признак на неуважение към вашите усили€ за постване и блогово дело:))
Ќо да бъдем конкретни, просветителски настороени и позитивни:
1. Ќе бих могъл да се съглас€ с ¬ас с тезата, че даден лице, дори и от бг прозиход, ако е отделил минимум време за запозване с механизмите и админ.струкрута на дадено предпри€тие би останал настрана от естествеото на задачите и функциите, в ко€то пребивава. –азбира се бихте могли и да ме опровергаете с примери за тотална некоппетентност и липса на елемнатрни познани€, които са така харакатерни в нашите герографски ширини, но все пак отдел€ме внимание не на изключени€та, а на общото правило, а то е: външните наблюдатели предизвикват медииен и админ. хаос, използвайки погрешни изводи и внушени€, (мол€ да си припомните и съдбата на публицистичното предаване "външен наблюдател). —пирам се конкретно на нетолкова удачни€т, изпозлван от ¬ас, израз - външен наблюдател. ѕо-правилно, както и се употреб€ва в "системата", а именно "външни лица". «а съжаление не ми достига време да довърша, но все пак сте ми предоставили трибуна и скоро ще се възползвам от така любезно делегираните ми права::)
пќ«ƒ–ј¬»
цитирай
79. kalbotobg - Ѕюрократи!
26.06.2008 12:06
ƒоговор създаден от бюрократи , за бюрократи, гласуван от бюрократи и разбираем за истинските висши бюрократи. ѕазещи бюрократски тайни зад бюра в ≈вропа.
цитирай
80. teodordetchev -  ълбото, не мисли, че –имски€т договор, ...
26.06.2008 16:40
... ƒоговорът за създаване на общността за въглища и стомана, ƒоговорът за създаване на ≈вратом са разбираемо и развлекателно четиво. ј те са приети от европейската общественост с ентусиазъм и са основата за създаването първоначално на ≈»ќ, а след това и на ≈—. Ўе бъда благодарен, ако се даде пример, н€кой от тези договори да е бил ратифициран н€къде след референдум. јз си признавам, че не знам такъв случай.

јко позволиш малко черен хумор - ƒоговорът от Ќьойи сюр —ен (познат ни като Ќьойски€ договор) е ужасно разбираем и лесен за четене. (Ќе много отдавна беше издаден в доста луксозно книжно т€ло).

Ѕукурещки€т договор, сложил край на Ѕалканските войни също е доста простичък.

Ќай-прост е договорът за приключване на —ръбско - българската война. “ой се състои само от едно изречение - "ћирът между  ралство —ърби€ и  н€жество Ѕългари€ се възстанов€ва".

Ќито един от тези договори не се е отличавал със справедливост и не ни е донесъл никаква особена полза (с изключение на този от 1885 г., но и той не ни възмезд€ва нанесените щети ...). ƒва от т€х даже са определени от историците като национални катастрофи.

“ака че, много по-важно е какво все пак предвиждат международните договори, отколкото как точно са ратифицирани (стига разбира се да не е нарушено съответното национално законодателство) и доколко са разбираеми за всички.

ѕоследното разбира се е хил€ди пъти за предпочитане, но славните френски гласоподаватели торпилираха точно най-разбираеми€ текст от всички предложени напоследък - проекта за ≈вропейска конституци€. Ќали така ?
цитирай
81. kalbotobg - ћисл€...
27.06.2008 06:11
«а една точка ко€то даваше право на страна членка да се откаже от членство по собствено усмотрение. ¬ тази светлина приемам възможността и нуждата да се даде възможност да бъдат приемани европеиски закони по този начин. ќчевидни€ проблем които продължава да присъства е липсата дори на св€стна информаци€ за гражданите какво става под носа им. Ќезависимо от отношението ми към един съюз на европейските страни, той може да бъде твърде лесно превърнат и в бедствие за членовете му. ѕренебрегването на участието на гражданите в процеса на създаване на съюза го минира още при създаването му пък било то и като почетни наблюдатели. Ћипсата на елементарен опит да се доведе насто€щата политика пред погледа на европеиските народи в разбираем вид, води до разбираема и лесно предвидима реакци€.
јко хората които се опитват да прокарат закона са толкова безцеремонни, очевидно про€в€ват неуместно късогледство.
цитирай
82. ahmeddogan - да опитаме да внесем €снота в така развихрилата се полемика
27.06.2008 10:16
б€хме стигнали до "външните наблюдатели", но като вид€хме текстът ви още дин път и макс вебер, и неформалните организации към ек, таен език, екзотерика, започваме да мислим, че словоблудстваме с проблематиката:)) есеистичните ви опити заслужават поздравлени€, но се опас€ваме, че не бихме могли да излезнем извън контекста на начина на списване в блог.бг. — една дума, българите не понзанаваме механизмите, начинът на взимане на решени€, структурите на ес, продължаваме по инерци€та наследена от годините, а именно мимикри€ във всички обществени дейности, повърхностно разсъждение и подхождане към проблема, решени€ на парче, това е темата,за което мислим да посветим следващи€ ни пост:))
цитирай
83. teodordetchev - √осподин ƒоган, ...
27.06.2008 10:59
... при ц€лото ми уважение, къде вид€хте "неформални организации" към ≈  ? ∆егата навън е гол€ма - спор н€ма, ама пускайте си вентилатора да ¬и прави хладно, та да не ¬и се привиждат разни неупотреб€вани думички.

ѕък ако н€мате вентилатор под ръка - отворете течение в помещението. јма за кратко - да не вземете да настинете ... —акън, пазате се от "продух", както казват н€кои родпчани, че както знаете, жителите на нашите географски ширини най-много се притесн€ват да не настинат и да не се минат ... :)

ќчаквам с нетърпение следващи€ ¬и пост ... :)
цитирай
84. анонимен - ot Ireland bez lubov/do 24/
08.07.2008 08:45
Moje da jivee6 v Ireland no ne znae6 kak se pi6e na english-ne FECK OFF a FUCK OFF i mnogo interesno kak si razbral tolkova mnogo dumi ot taksimetrovia 6ofior,by the way-AZ STE VI KAJA SLEDNOTO,AZ JIVEIA I RABOTIA OT 9 GODINI V IRELAND,NO IRISH SA NAGLI I BEZO4LIVI GOTOVANKOVTSI-ZASTO LI-KOGATO GAZEXA V KAL DO U6ITE S TSARVULITE I UMIRAXA OT GLAD EU NALIA MILIARDI I PRODALJAVA DA NALIVA IM BE6E SLADKO I KOGATO TRIABVA6E DA KAJAT "YES" DORI SAMO OT BLAGODARNOST,KAKVO STANA- A NA TEZI KOITO SE RADVAT NA "NO" NA EU STE KAJA-KAKVO MOJE RAZDELENA I RARPOKASANA EUROPE SRE6TU KITAI,RUSIA I USA,VSE ODROMNI DARJAVI GOTOVI DA MA4KAT I POTISKAT-EU E EDINSTVENNOTO MIASTO KADETO VOINITE GI NIAMA OT MNOGO GODINI.
цитирай
85. spasunger - ћалко храна за размисъл
08.07.2008 14:52
≈то ви малко храна за размисъл:

http://abomvubuso.livejournal.com/292856.html

„овека е европеец, който живее в ёј–. ƒоста сходни неща се случват в ≈— и ј— (јфрикански€ —ъюз), не мислите ли?

ўе се радвам да коментирате.
цитирай
86. анонимен - –Ы–Є–±–µ—А—В–∞—Б –С–У
09.06.2009 17:23
–Ш—Б—В–Є–љ–∞—В–∞ –µ —В—Г–Ї http://libertas.free.bg/index.html
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: teodordetchev
 атегори€: ƒруги
ѕрочетен: 3904937
ѕостинги: 416
 оментари: 2655
√ласове: 34314
—печели и ти от сво€ блог!
 алендар
«  ёли, 2018  
ѕ¬ѕЌ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Ѕлогрол
1. ѕриканвам ¬и, да посетите ћечата гора, сътворена от съпругата ми:
2. "Ќай-доброто" от политологическите публикации в блога.
3. ≈дин млад политолог - блогът на “одор –айков
4. Ѕлогът на –адослав ѕашов в ЅЋќ√.бг
5. Ќов икономически блог на проф. д-р –умен ћладенов √еоргиев
6. Ѕлогът на асистента за икономиката, такава каквато е.
7. Ѕлог за пътища, улици и транспортно планиране.
8. Ѕлогът на ћерита.
9. ћартин ƒимитров
10. Ѕлогът на “еодор »ванов -  обата
11. Ѕлогът на ћариан с историко - политическа насоченост
12. Ѕлогът на karavelov.
13.  ой призна и кой не призна  осово - ц€лата сага, ден след ден ...
14. Ѕлогът на Ќикола ƒръндев - ѕодло пионерче
15. ћамкаћу - богът на ёрий јлександров
16. Ѕлогът на ≈вгени€ “одорова
17. Ѕизнесът, правата на човека и корпоративната социална отговорност между доброволността и регулациите
18. »нтервю за враждебността между "системните" партии, за ерози€та на политическата система, за социалдемокраци€та и за други неща
19. »зтегли си книгата "√ъвкави форми на работа и (пост)индустриални отношени€ в страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа"
20. »зтегли си книгата "—оциални€т диалог в частни€ охранителен сектор"
21. »зтегли си сборника: ДЅългари€ на прага на ≈—: тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношени€. —равнителни модели и анализУ.
22. »зтегли си книгата "»новации в колективното договар€не" с автори: “еодор ƒечев, Ѕор€на —тойчева и ¬еселин »лков
23. »зтегли си книгата "¬заимодействие между институциите и индустриални отношени€" с автор “еодор ƒечев