Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.06.2010 12:01 - НОВИ ИДЕИ ЗА ЗАБАТАЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СЪС СРЕДСТВАТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО
Автор: teodordetchev Категория: Други   
Прочетен: 3544 Коментари: 1 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

НОВИ ИДЕИ ЗА ЗАБАТАЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СЪС СРЕДСТВАТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО

 

           

 

            СЪВСЕМ КРАТКО ВСТЪПЛЕНИЕ.

 

На 01 юни 2010 г., Държавната комисия да енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проведе открито заседание, посветено на разглеждането на доклад атносно утвърждаването на цени в сектор „Електроенергетика”. Докладът, представен от дирекциите “Електроенергетика”, “Икономически анализи и работа с потребители” и “Правна” при ДКЕВР е на разположение на всеки заинтересуван в сайта на Комисията на адрес:

 

http://www.dker.bg/reports/rep_778.pdf

 

Разбира се, няма никаква гаранция, че по-голямата част от заинтересуваните ще намерят отговор на въпросите си в доклада, който без съмнение е подготвен за ползуване изключително от специалисти и изобилства на ... липсващи данни, което в голяма степен обезсмисля четенето му от страна на голяма част от публиката. За илюстрация ще приведа малък фрагмент от частта, посветена на заявлението на АЕЦ „Козлозуй” за повишаване на цените на произвежданата от централата електроенергия:

 

Заявлението е разработено в съответствие с НРЦЕЕ и Указанията на Комисията. Към него дружеството е приложило попълнен комплект от справки и друга информация свързана с предложението за цени. Предложените от дружеството цени са образувани при следните стойности на ценообразуващите елементи:

I. За цена енергия

1. Променливи разходи, в т.ч.: – ххх лв., в т.ч.

1.1. Гориво за производство – ххх лв.

1.2. Консумативи – 700 хил.лв.

1.3. Други променливи разходи – ххх лв.

1.4. Вноски за фонд „РО” и за фонд ‘ИЕЯС” – ххх лв.

2. Нетна електрическа енергия – ххх хил.кВтч.

 

В раздела от доклада посветен на Националната електрическа компания има и една трогателна таблица, в която ВСИЧКИ квадратчета са запълнени с тройките хиксове, които читателят е забелязал по-горе.

Разбира се, на всекиго е ясно, че съществуват най-различни технически и икономически параметри, представляващи търговска тайна, но преобладаващата част от данните в доклада са все ... под знака на трите хикса. (Моля да не се правят алюзии с героя от предаваните по телевизията състезания по кеч).

 

А. Най-съществената част от направените предложения за промяна в цените на електроенергията, по която тя ще се продава от производителите на „обществения доставчик” – дестилат от доклада до ДКЕВР.

 

Без да се самопредлагам като какъвто и да е капацитет в сферата на ценообразуването в енергетиката, си дадох труд да обобщя някои от най-важните предложения за изменения на цените на електроенергията, такива на каквито тя ще бъде продавана на т. нар. „обществен доставчик”. Дадени са и предложенията за корекция от страна на работната група, анализирала исканията на производителите. Добре е да се подчертае дебело, че написаното от работната група НЕ е нито официално нито неофициално становище на ДКЕВР – то е просто един експертен коментар, съпътстващ исканията на производителите.

 

Тези читатели, които не обичат дългите писания, могат да прескочат този раздел (раздел А) и да преминат към следващия (раздел Б). Винаги могат да се върнат към приведените в този раздел числа. И така:

           

Утвърдените на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.07.2008 г. са :

- цена за енергия – 11,68 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВтч, без ДДС.

Тези цени се запазват и през 2009 г. въз основа на решение на Комисията.

Със заявление с вх. № Е-14-24-6/21.04.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия:

- цена за енергия – 16,61 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 30,47 лв./МВтч, без ДДС.

Цените на електрическата енергия след направените корекции са:

- цена за електрическа енергия - 15,75 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВтч, без ДДС;

- при необходими годишни приходи – 634 991 хил. лв.

 

Утвърдените на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД с решение № Ц-23/25.06.2009 г. цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.07.2009 г. са както следва:

- цена за енергия – 65,08 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 16,99 лв./МВтч, без ДДС.

Със заявление с вх. № Е-14-33-2/31.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия:

- цена за енергия – 75,08 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 21,34 лв./МВтч, без ДДС.

Цените на електрическата енергия след направените корекции са:

- цена за електрическа енергия - 64, 86 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 16,99 лв./МВтч, без ДДС;

- при необходими годишни приходи – 129 054 хил. лв.

 

Утвърдените на “ТЕЦ Марица 3”АД с решение № Ц-23/25.06.2009 г. цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.07.2009 г. са както следва:

- цена за енергия – 67,64 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 11,06 лв./МВтч, без ДДС.

Със заявление с вх. № Е-14-34-2/30.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия:

- цена за енергия – 72,32 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 16,68 лв./МВтч, без ДДС.

На база гореизложеното, цените на електрическата енергия след направените корекции са:

- цена за енергия – 67,63 лв./МВтч, без ДДС и

- цена за разполагаемост – 11,06 лв./МВтч, без ДДС;

- необходими годишни приходи – 38 582 хил. лв.

 

Утвърдените на “ТЕЦ Варна” ЕАД цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик са както следва:

- цена за енергия – 71,88 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за разполагаемост – 9,03 лв./МВтч, без ДДС.

Със заявление с вх. № Е-13-15-1/31.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от Комисията цена за енергия в размер на 72,36 лв./МВтч, без ДДС, в сила от 01.07.2010 година.

Дружеството не предлага за утвърждаване цена за разполагаемост.

На база гореизложеното, цените на електрическата енергия след направените корекции са:

цена за енергия – 70,69 лв./МВтч, без ДДС

 

 

Утвърдените на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик са както следва:

- цена за енергия – 38,35 лв./МВтч, без ДДС;

- цена за нетна разполагаемост – 24,97 лв./МВтч, без ДДС.

Със заявление с вх. № Е-13-12-4/31.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията следните цени:

- Цена за енергия – 36,62 лв./МВтч

- Цена за нетна разполагаемост – 29.92 лв./МВтч

Цените на електрическата енергия след направените корекции за „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД са:

- цена за енергия – 36,31 лв./МВтч, без ДДС и

- цена за разполагаемост – 23,86 лв./МВтч, без ДДС;

- необходими годишни приходи – 484 042 хил. лв.

 

Въпреки отчетената печалба, финансовото състояние на “Енел Марица Изток 3”АД може да бъде определено като напрегнато.

Цените на електрическата енергия след направените корекции са:

- цена за енергия – 36.21 лв./МВтч, без ДДС и

- цена за разполагаемост – 46.14 лв./МВтч, без ДДС

 

„Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД

Предвижда се да влезе в експлоатация с един блок от 01.09.2010 г. и втори блок от 01.10. 2010. г. Ценовото предложение е анализирано и след корекции са приети следните цени:

- Цените на електрическата енергия – 40.00 лв./МВтч, без ДДС и

- цена за разполагаемост – 64.76 лв./МВтч, без ДДС, при количества за нетна електрическа енергия ххх МВтч, за студен резерв ххх МВтч или обща разполагаемост ххх МВтч.

 

Утвърдените на “НЕК” ЕАД цени на електрическата енергия в сила от 01.07.2009 г. са както следва:

- цена, по която дружеството в качеството му на обществен доставчик продава

електрическа енергия на крайните снабдители и на разпределителните предприятия за

покриване на технологичните разходи по преноса през електроразпределителните мрежи – 71,04 лв./МВтч, без ДДС;

- цена, по която дружеството в качеството му на преносно предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа – 9,03 лв./МВтч, без ДДС.;

- добавка към цената за пренос за зелена енергия – 2,12 лв./МВтч

Със заявление с вх. № Е-13-01-14/21.04.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на електрическа енергия от 01.07.2010 г.:

- цена, по която дружеството в качеството му на обществен доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители и на разпределителните предприятия за покриване на технологичните разходи по преноса през електроразпределителните мрежи – 81,05 лв./МВтч, без ДДС;

- цена, по която дружеството в качеството му на преносно предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа – 11,24 лв./МВтч, без ДДС.;

- добавка към цената за пренос за зелена енергия – 3,22 лв./МВтч

 

Утвърдената с Решение № Ц-021/26.06.2008 г. цена на електрическа енергия, по която „Пиринска Бистрица Енергия” АД продава на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.07.2008 г. е 86.87 лв./МВтч, без ДДС;

Със заявление с вх. № Е-13-11-1/30.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията цена за електрическа енергия произведена от ВЕЦ Пирин и ВЕЦ Спанчево ( каскада „Пиринска Бистрица - Енергия”) в размер на 126.54 лв./МВтч.

 

Утвърдената с Решение № Ц-021/26.06.2008 г. цена на електрическа енергия по която “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД продава на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.07.2008 г. е 87.59 лв./МВтч, без ДДС;

Със заявление с вх. № Е-13-17-2/31.03.2010 г. дружеството е предложило за утвърждаване от комисията цена за електрическа енергия произведена от ВЕЦ Кокаляне и ВЕЦ Пасарел ( каскада „Искър”) в размер на 112.64 лв./МВтч.

 

 

Б. Кой производител с колко процента иска изменение на цената на произвежданата от него електроенергия ? Свръхдестилат от доклада до ДКЕВР.

 

Ето рекапитулацията на ценовите амбиции и мераци на по-съществените производители на електроенергия у нас в проценти. Всеки, който не е разбрал как се стига до тези числа, може да се върне към предишния раздел и пак да го прегледа.

 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД – 42,2 % повишение на цените.

“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД – 15,37 % повишение на цените.

“ТЕЦ Марица 3”АД – 6,92 % повишение на цените.

“ТЕЦ Варна” ЕАД – 0,67 % повишения на цените.

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – 4,51 % понижение на цените.

“НЕК” ЕАД – 14,09 % повишение на цените.

„Пиринска Бистрица Енергия” АД – 45,67 % повишение на цените.

“Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД – 28,60 % повишение на цените.

Това са фактите, основаващи се на цитирания по-горе доклад на дирекциите “Електроенергетика”, “Икономически анализи и работа с потребители” и “Правна” при ДКЕВР. Ако фактите не харесват на някои от читателите, можем да ги уверим, че размишленията върху тях са още по-неприятни.

 

 

В. Накъде отива ценовата политика в енергетиката и електроснабдяването и какви могат да бъдат последиците от това ?

 

Безспорният факт е, че към ДКЕВР са отправени искания за драстично увеличаване на цените на електрическата енергия на редица важни производители, като сред искащите се открояват АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД и две хидроенергийни компании - „Пиринска Бистрица Енергия” АД и “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД.

Може би най-спиращото дъха искане за увеличение на цените е това за увеличение на цената, по която дружеството „НЕК” АД в качеството му на обществен доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители и на разпределителните предприятия.

Ако се съди по тона на изявленията на членовете на ДКЕВР, на нейния шеф и на останалите играчи в наддаването за цените, напълно възможно е да бъдат удовлетворени исканията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД , ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД и на Националната електрическа компания – „НЕК” АД. За подобна възможност говорят и повечето разновидности на слуховете, които циркулират из различни софийски офиси и не само там. Някой би попитал как може сериозни хора да се занимават със слухове. Питащите биха били напълно прави, ако не живеехме в чудновата държава, където човек има чувството, че слуховете постоянно генерират събития, а не обратното ... Аз бих бил първият, който ще си хвърля шапката ако слуховете излязат неверни, но за сега още е твърде рано за подобни изблици на радост.

За мотивите за подобна толерантност на ДКЕВР към домогващите се до увеличение на цените, можем само да гадаем, защото цитираният многократно от мен доклад е изцяло под „знака на трите хикса”. Едновременно с това, с оглед на по-лесното преглъщане на горчивото хапче, на обществеността се подхвърля успокоението, че цените на електрическата енергия за битовите потребители няма да се вдига. На индустриалните потребители тихичко се намеква да не пискат и даже да не мъркат, защото става дума за висока държавна политика.

Получава се интересна картина. От една страна, цената на електроенергията, произвеждана от няколко близки до сърцето на регулатора централи най-вероятно ще се вдигне драстично. От друга страна, по всичко личи, че съвсем сериозно се разглежда вдигането с 14 – 15 процента на цените на Националната електрическа компания, която продава електроенергията на електроразпределителните дружества. На електроразпределителните дружества обаче няма да бъде разрешено да вдигат цените поне за битовите потребители, защото последните формират ядрото на избирателния корпус и не бива да бъдат дразнени и стресирани допълнително в момент, когато започва за се усеща началото на две нови предизборни надпревари.

Веднага възниква въпросът, какво ще бъде поведението на електроразпределителните предприятия, на които е подготвен сюрприз, включващ сурвакане посред лято с 14 – 15 процента по-високи цени, без възможност за по-нататъшно реагиране по веригата ? Ясно е, че първоначално ЕРП-тата ще протестират шумно. На тези им протести ще се отговори, че това са викове от дъното на кацата с мед и че те са паразити, които ограбват потребителите с огромни надценки. Какви са тези надценки ще разберем чак, когато приключат одитите в трите ЕРП-та, на които краят май не се вижда.

В крайна сметка, на електроразпределителните монополисти „ще им свият перките” с чисто политическа риторика и чисто политически средства. Дали мотивите за това са чисто политически ще се разбере по-късно ... Последствията обаче отново ще бъдат в огромна степен за сметка на потребителите. За разлика от друг път, когато на потребителите се дава възможността да платят от джоба си поредното увеличение, в качеството им на „последни по веригата”, този път на потребителите ще се даде прекрасната възможност да видят как електроразпределителните предприятия ще икономисат увеличението на цените на НЕК за сметка на качеството на предоставяната услуга.

На ЕРП-тата ще се даде възможността да оправдават всички свои проблеми с качеството на доставяната услуга – прекъсванията в електрозахранването, колебанията в напрежението и прочее, с натиска на резкия ръст на цените на доставяната им от НЕК електроенергия. На всичкото отгоре, електроразпределителните монополисти този път няма да са излъгали ...

Отделен въпрос е, че задържането на цените на битовите потребители днес, ще бъде чудесен повод за искания от страна на ЕРП-тата за увеличаване на цените на продаваната от тях електроенергия утре, в други ден или в по-други ден ... И исканията им ще звучат доста правдоподобно.

Искам да бъда разбран много точно. Не пледирам за увеличаване на цените, по които ЕРП-тата продават електроенергията на битовите потребители. Да пази Господ ... Но смятам, че имам пълното основание да се усъмня много сериозно в обосноваването на увеличаването на цените на електроенергията, произвеждана от посочените електроцентрали.

Още по-сериозно се съмнявам в основанията за увеличаването на цените на електроенергията за НЕК и оспорвам искането на Компанията за увеличаване на цената на продаваната от нея електроенергия. Дори и само заради един доста дълъг цитат от писмо на ДКЕВР, адресирано до г-н Трайчо Трайков (министър на икономиката, енергетиката и туризма), г-жа Мая Христова (заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма), г-жа Галина Тошева (изпълнителен директор на Български енергиен холдинг) и до Изпълнителния директор на „НЕК” АД. (В писмото последният не е назован поименно, най-вероятно за да не бъде урочасан на тази подветрена длъжност ...).

В писмото на ДКЕВР (изх. № Е – 04 – 00 – 7 от 05 февруари 2010 г., относно: „Изсняване на поставени въпроси в писмо на БЕХ с вх. № Е – 04 – 00 – 7 / 11.01.2010 и вх. № Е – 04 – 00 – 7 / 01.02-10, писмо на „НЕК” ЕАД с вх. № Е – 13 – 01 – 1 / 08.01.2010 г.”) при анализа на нивото на постигнатите условно – постоянни разходи при определяне на цените за пренос на електроенергия се правят някои изключително интересни констатации, достойни за вниманието на всеки, който плаща сметки за ток:

От таблицата по-горе се вижда, че за дейността „пренос на електрическа енергия през преносната мрежа” Комисията е утвърдила с 19 % повече условно – постоянни разходи през 2008 г. спрямо предходната година, а през 2009 г. ръстът на утвърдените условно – постоянни разходи е 10 % спрямо 2008 г. Тези данни показват значително увеличение на условно – постоянните разходи, в т. ч. на амортизациите, което е по-високо от инфлацията за съответния период. Общото увеличение на условно – постоянните разходи, които комисията е признала в цената за пренос на електрическа енергия за периода 2007 – 2009 г. е в размер на 31 %. Въпреки този значителен ръст на утвърдените условно - постоянни разходи, при анализ на отчетените условно – постоянни разходи за същия период се наблюдава общо увеличение с 65 % през 2008 г. спрямо утвърдените условно – постоянни разходи през 2007 г.

Всичко това показва, че в предложенията за цени най-вероятно са включени и разходи, извършвани за дейности извън регулираната. Представяните одитирани годишни финансови отчети за дейността са обобщени, а правилното разпределение на разходите по видове дейности също е фактор, който пряко влияе върху формирането на коректни финансови резултати. Косвено свидетелство за наличието на разходи извън регулираната дейност е и обстоятелството, че до този момент „НЕК” ЕАД не е представил за утвърждаване бизнес план, от който да се установи обема както на реалните приходи, респективно разходи за цялостна дейност”. (Повдигнатите в получерно абзаци от цитата са така в оригинала).

Цитатът е дълъг, но за сметка на това красноречив. Изказаните твърдения са подписани от председателя на ДКЕВР – г-н Семерджиев, а не са мои въздушни спекулации. Увеличението на условно – постоянните разходи през 2008 г. било с 65 % НАД утвърдените за 2007 г. Националната електрическа компания („НЕК” ЕАД) нямала бизнес план !? Неизбродими са чудесата ти Господи !

При тези констатации на РЕГУЛАТОРНИЯ ОРГАН, длъжни ли са гражданите да приемат на доверие искането за увеличение на цените на уважаемия обществен доставчик ? Мисля, че отговорът е – НЕ.

Докато изливах недоволството си от начина по който НЕК се превръща в нещо като „черна кутия” в кибернетичен смисъл - съдейки по начина по който се формират цените й, и като „черна каса” – съдейки по констатацията на ДКЕВР, че там има „наличие на разходи извън одитираната дейност”, установих, че не съм сам в тази посока на мислене. Препоръчвам текста на Владислава Пеева с показателното заглавие „Енергийно-зенови тюрлюгювеч”, поместен в „Медиапул”:

 

http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=165992

 

Както е тръгнало, тепърва ще се пише и чете по ценовите въпроси в българската енергетика. На всички, които познават заниманията ми през годините е известно, че електроразпределителните монополи са последните предприятия, към които мога да бъда заподозрян, че имам слабост. Но през последните дни ставаме свидетели на целенасочена работа, най-вече от страна на регулатора как положението в ЕРП-тата да бъде влошено допълнително. Това е крайно неприемливо и не бива да бъде безгрижно подминавано.

 

Този път Ви запознах с идеята, която може да бъда обобщена така – „как да разглезим НЕК още повече, а ЕРП-тата да превърнем в събирачи на увеличените цени на тока на електрическата компания”. В следващи публикации ще се спрем на нови идеи за още по-голямо забатачване на елктроразпределението:

„Как да насърчаваме рушителите на инфраструктурата със специално внимание към благоденствието на крадците на кабели и капаци на шахти” ?

„Как да насърчаваме гражданите, получаващи енергийни помощи, да ги инвестират в алкохолната и тютюневата индустрия вместо да си плащат сметките” ?

„Как да накараме ЕРП-тата да не изкупуват новоизградените трафопостове и други съоръжения и да ударим още един път инвеститорите по време на криза” ?

Продължението следва ...

 

 
Гласувай:
8
0


Вълнообразно


1. анонимен - Как да накараме
07.06.2010 09:46
Теодор Дечев да не ни отваря очите, за да си спим по-сладко ;)))
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: teodordetchev
Категория: Други
Прочетен: 3904522
Постинги: 416
Коментари: 2655
Гласове: 34308
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол
1. Приканвам Ви, да посетите Мечата гора, сътворена от съпругата ми:
2. "Най-доброто" от политологическите публикации в блога.
3. Един млад политолог - блогът на Тодор Райков
4. Блогът на Радослав Пашов в БЛОГ.бг
5. Нов икономически блог на проф. д-р Румен Младенов Георгиев
6. Блогът на асистента за икономиката, такава каквато е.
7. Блог за пътища, улици и транспортно планиране.
8. Блогът на Мерита.
9. Мартин Димитров
10. Блогът на Теодор Иванов - Кобата
11. Блогът на Мариан с историко - политическа насоченост
12. Блогът на karavelov.
13. Кой призна и кой не призна Косово - цялата сага, ден след ден ...
14. Блогът на Никола Дръндев - Подло пионерче
15. МамкаМу - богът на Юрий Александров
16. Блогът на Евгения Тодорова
17. Бизнесът, правата на човека и корпоративната социална отговорност между доброволността и регулациите
18. Интервю за враждебността между "системните" партии, за ерозията на политическата система, за социалдемокрацията и за други неща
19. Изтегли си книгата "Гъвкави форми на работа и (пост)индустриални отношения в страните от Централна и Източна Европа"
20. Изтегли си книгата "Социалният диалог в частния охранителен сектор"
21. Изтегли си сборника: „България на прага на ЕС: тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения. Сравнителни модели и анализ“.
22. Изтегли си книгата "Иновации в колективното договаряне" с автори: Теодор Дечев, Боряна Стойчева и Веселин Илков
23. Изтегли си книгата "Взаимодействие между институциите и индустриални отношения" с автор Теодор Дечев